به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 


12 جمادی الثّانی: حركت پیامبرصلّی الله علیه وآله به سمت خیبر.
13 جمادی الثّانی: وفات حضرت امّ البنین سلام الله علیها.