به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


سؤال مسابقه :

بِرَند (جمله ای که نماد است) خداشناسی چیست؟

 

جواب این پرسش را شما دوستان عزیز باید از محتوای مجله بیابید و تا تاریخ 1392/02/16 برای ما به آدرس ذیل ارسال کنید تا إن شاالله جزو برندگان مسابقه كه اسامی آنها در چهارمین شماره مجله 1841 اعلام می شود باشید.

 

1841@KhetabeGhadir.com