به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز1 هلاک شدن مکذّبین، 2 امام زمان علیه السلام؛ آخرین امام
1- در انتهای بخش ششم خطابه‌ي غدير که یکی از شاهکارهای درجه یک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است  ايشان می فرمایند:
«مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ ما مِنْ قَرْیَةٍ إِلاّ وَاللَّهُ مُهْلِكُها بِتَكْذیبِها قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ مُمَلِّكُهَا الْإِمامَ الْمَهْدِی وَاللَّهُ مُصَدِّقٌ وَعْدَهُ.»: (1)
«هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن - حق را - آن را پیش از برپایی رستاخیز نابود خواهد کرد و آن را به «امام مهدی» خواهد سپرد و حتما خداوند وعده ی خود را انجام خواهد داد. »
هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب نمودن حقّ توسط اهل آن، قبل از روز قیامت، هلاک شان می کند، و تمام شهرها را در اختیار امام مهدی علیه السلام قرار می دهد؛ یعنی در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام تمام حکومت های قبلی از بین می روند و ایشان حکومت مستقل جهانی تشکیل می دهند.
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله می فرمایند:
«إمامَةٌ فیهِمْ قائِمَةٌ، خاتِمُها الْمَهْدی إِلی یَوْمٍ یَلْقَی اللَّهَ الَّذی یُقَدِّرُ وَ یَقْضی.»: (2)
«این امامت در میان آنان پایدار است و فرجام آنان « مهدی » است و استواری پیشوایی تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند (قیامت) . »
خدایی که قضا و قدر دارد، به حکومت حضرت مهدی علیه السلام حکم کرده و تقدیر و اندازه گیری فرموده است که تا روز قیامت باشد.
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله امامت را در وجود امام زمان علیه السلام خلاصه می کنند و می فرمایند: امام زمان علیه السلام آخرین امام اند.
2- مهدی علیه السلام آخرین امام
در بخش هشتم، هیجده جمله با واژه ی «ألا» آمده است. با توجه به این که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در کل خطابه 51 مرتبه واژه ی «ألا» به معنای «آگاه باشید» را به کار برده اند؛ اما در یک صفحه 18 مرتبه در مورد امام زمان علیه السلام به کار برده اند؛ یعنی کمتر جایی این طور حسّاسیت نشان داده اند که: «توجه داشته باشید»، «بیدار باشید»، «آگاه باشید».
در مورد امام زمان علیه السلام 18 مرتبه «اَلا» فرموده اند که با این جمله شروع می شود:
«أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِی.» (3):
«آگاه باشید همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست. »
در این جمله حسّاسیت روی «مِنّا» است،
« خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِی » هم قیام کننده است و هم مهدی. «الْقائِمَ الْمَهْدِی» را در بخش ششم هم فرموده اند.


 

منابع:

این مطلب درس گفتاری برگرفته از خطابه ی غدیر است لذا سعی شده است که قالب گفتاری آن تاحد ممکن حفظ شود
(1) . سروش آفتاب /بخش  : 118:6
(2) . سروش آفتاب /بخش  : 142:10
(3) . سروش آفتاب /بخش  : 130:8