به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


علت ناميده شدن پيامبران اولوالعزم به اين نام چيست؟


پاسخ : امام باقر عليه السّلام مي فرمايند:
«اولوالعزم اساساً به كساني گفته مي شود كه به مقام پيامبر صلّي الله عليه وآله و اوصياء آن حضرت عليهم السّلام وحضرت مهدي عجّل الله تعالي فرجه الشّريف وسيره ی آن جناب و اين كه اين حضرات اولياء مطلق حق تعالي هستند با آن ها عهد بسته شده و التزام داده اند كه به اين مقام اقرار كرده عزمشان را استوار نمايند.»

 

منابع:

كتاب علل الشّرايع جلد 1 باب 101 صفحه420