به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


غدیر؛اکمال دین(قسمت دوم)

اما به هر حال فرمان غدیر مخالفانی جدی داشت چون آن چه مطرح گشت، جانشینی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله بود که یک جنبه ی آن حکومت و در دست گرفتن قدرت بود و قدرت گرچه برای شخصیتی چون علی علیه السّلام به تعبیر خود آن حضرت از کفش پاره ای کم ارزشتر است- مگر به اعتبار احقاق حق نمودن و راندن باطل توسط آن حکومت- اما در میان دیگران، همواره خاطر خواهان دل از دست داده ی فراوانی دارد.
از لحظه رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و در طول تاریخ اسلام این گروه همواره جنایت های اعجاب آوری را صورت دادند تا شاید عروس فریبای قدرت را چند صباحی به آغوش کشند و این اقدامات از حمله به خانه ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و مضروب ساختن جگر گوشه ی پیامبر صلّی الله علیه و آله که حضرت بارها خشم و رضای او را معادل خشم و رضایت پروردگار خوانده بود(1) و مضروب ساختن آن بانو آغاز شد...(2)
حال خداوند اراده فرمود تا حادثه ی مهم غدیر خم را طی آیاتی بر فراز تاریخ قرار دهد، از سوی دیگر خداوند اراده فرمود تا این دین و کتاب آسمانی باقی بماند و هر قدر هم که سودجویان و قدرت طلبان، اسلام را به نفع خود مصادره نمودند، اولاً متن قرآن تحریف نشده حفظ گردد و ثانیاً اسلام حقیقی آن چنان که مورد رضایت خود اوست در دسترس بشریّت باشد و بماند، حال با این اراده ی الهی و با آن دندان های تیز شده و چنگال های در هم کشیده و برفراز شده، خداوند تدبیر می کند تا پیام غدیر بماند و از دست تحریف در امان باشد تا به گوش نسل های بعد برسد، لذا وقتی به آیه ی اکمال نگاه می کنیم سخن از احکام مردار و خون و گوشت خوک و امثال این ها است و سپس در میانه ی آیه خداوند می فرماید:
« امروز کافران از دین شما مأیوس شدند... امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دینتان پسندیدم.»


این ترکیب باعث می شود تا مخالفان غدیر اندیشه ی تحریف قرآن و حذف آن را از سر بیرون کنند و با این خیال که قسمت های اخیر آیه را به بخش های اول مربوط خواهند ساخت، از خیال این آیه آسوده شوند.
غافل از آن که اندیشه های روشن هرگز نخواهند پذیرفت که خداوند نزول چند حکم راجع به نجاست خون و خوک و مردار را باعث یأس کفار و کمال دین و رضایتمندی خود از اسلام به واسطه ی دارا بودن چنین احکامی قرار دهد و به دنبال علت اصلی و شأن نزول این آیه خواهند گشت و حادثه ی سرنوشت ساز غدیر را از لابلای کتاب های شیعه و سنّی به روشنی استخراج خواهند کرد تا آن جا که کتابی به عظمت « الغدیر» در جهان اسلام منتشر شود و آشکار سازد که حادثه ی غدیر خم حتی در میان کتب اهل سنّت تا چه حد پرآوازه نقل گردیده به طوری که مرحوم علامه امینی در الغدیر ثابت نموده اصل حدیث غدیر در میان کتب اهل سنت نیز متواتر است.
در آخر، سیاق آیات، زمانی مورد استناد است که دلیلی بر رد آن وجود نداشته باشد، چرا که هر دو فرقه معتقدند قرآن بر اساس ترتیب زمانی نزول آیات جمع آوری نگردیده ؛ چنانچه می بینیم سوره ی «عَلَق» در ابتدای قرآن نیست و در یک سوره آیاتی مکّی و آیاتی مدنی هستند.

 

منابع:

2- و منابع شیعیان:عیون اخبار الرّضا علیه السّلام ابن بابویه ج2ص26نشر جهان
و امالی شیخ صدوق نص ص384 نشر کتابچی
در منابع اهل تسنن:کنز العمال12/111و13/674و مستدرک3/153
3- برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به کتاب مظلومیت برترین بانو نوشته آیت الله سید علی میلانی
(انتشارات حقايق اسلامي سال 1386)