به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مرجع و منبعی براي گفتگو


شايد بارها برايتان پيش آمده باشد که در دانشگاه، تاکسي، مترو، بازار، اينترنت يا فضاهاي مجازي و جاهاي ديگر با افرادي که مخالف اعتقادات شيعه هستند و شبهاتي بر دين و مذهب شما وارد مي کنند، به بحث بپردازيد.
اين که چگونه شروع کنيم، چه روندي در بحث پيش بگيريم و ساير نکات مناظره را رعايت کنيم در اين مواقع بسيار ضروري و لازم است.
در ادبيات عرب به گفتگويي که بر اساس دليل و برهان آوردن براي قانع سازي فرد مقابل، جهت اثبات مدعاي خويش باشد "اِحتِجاج" مي گويند.
در طول تاريخ تشيع، معصومين عليهم السّلام در مواقعي که شرايط ايجاب مي کرده با افرادي که به سؤال يا مناظره با آنها پرداخته اند، پاسخ هاي جالب و آموزنده اي داده اند.
اين احتجاجات هر يک علاوه بر اين که حاوي معارف مهم ديني هستند، روش هاي بسيار خوب و جالب مناظره و بحث را به ما آموزش مي دهند.
مرحوم شيخ احمد طَبَرسي رَحِمَهُ الله در قرن پنجم و ششم، بخشي از اين احتجاجات گرانقدر را در کتابي با عنوان "الإحتجاجُ علي أهلِ اللِّجاجِ" جمع آوري کرده است؛ که به "احتجاج طبرسي" معروف است.
اين کتاب ارزشمند که به زبان عربي بوده و جزء معتبرترين منابع حديثي تشيع محسوب مي شود؛ داراي ترجمه هايي به فارسي نيز مي باشد. بزرگان علما همواره اين کتاب را ارج نهاده و آن را مورد ستايش قرار داده اند.
در مدح و ستايش اين کتاب به نقل يک نمونه بسنده مي کنيم: شيخ بزرگوار، مرحوم سيد ابن طاووس رَحمَةُ الله عليه در فصل 56 کتاب "کَشفُ المُحَجَّة" مطالعه ي آن را به پسرش توصيه مي کند.
مرحوم طبرسي عليه رَحمة علت نگارش کتاب را در مقدمه ي آن چنين بيان مي کند.
"آنچه مرا به تأليف اين کتاب واداشت، عدول و فروگذاري گروهي از اصحاب و شيعيان از بحث، گفتگو و جدالِ به حق بود؛ با اين استدلال که:
« پيامبر و ائمه عليهم السّلام هرگز بحث و جدل نکرده و آن را به کار نبسته اند، و شيعيان نيز در آن مجاز نبوده، بلکه ايشان را از آن نهي کرده و عيب داشته و انتقاد نموده اند.» در نتيجه به تأليف کتابي پرداختم که حاوي خلاصه اي از گفتگوهاي ايشان عليهم السّلام در فروع و اصول با مخالفان و اهل فضل باشد؛ که در آن با شيوه اي نيکو و درست در کلام، مجادله شده و به پايان برده اند.
و فقط ممنوعيت ايشان مشمول ضعفا و مساکيني مي شود که در گفتارشان در بيان دين قاصر و کم توان هستند، نه افراد مُبَرز و برتر در بحث و فاتحان ميادين احتجاج با اهل لِجاج؛ زيرا اين افراد از طرف آن بزرگواران عليهم السّلام مأمورند که در برابر دشمنان مقاومت نموده و بحث کنند.
پس بدين سبب مقام و منزلتشان برتري يافته و درجات و اعتبارشان رفيع گشته و فضائلشان انتشار مي يابد."
مطالعه ي اين کتاب کم نظير در مناظره، را به يکايک خوانندگان توصيه مي کنيم.