به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ

خداوند متعال منت نهاده است در "كُلَّ شَی ءٍ" يا به انسانها به نعمت خودش . در آيات كريمه ي قرآن دارد كه "ثُمَّ لَتُسأَلَنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النعيم ".
در روز قيامت از نعيم پرسيده مي شود . از نعمت پايدار ، نعيم يعني نعمت پايدار .
در اينجا دارد كه " مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ " خدا برآنها منّت گذاشته به واسطۀ نعمت خودش .
در روايات دارد كه از امام عَلَیهِ السّلام مي پرسند كه اين نعيم چيست؟ حضرت مي فرمايد مثلاً اين جور است كه خدا با اين بزرگي و جلال و عظمتي كه دارد.
به خاطر آب و ناني كه به مردم مي دهد از مردم سؤال مي كند و منت مي گذارد؟ نه خدا اَجَلِّ از اين است.
مي پرسند پس نعيم چيست؟ ميفرمايند ولايت ما اهل البيت است. يا پيغمبري است. در متن قرآن هم دارد كه:
" لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المُؤمِنِينَ..." يعني براي ارسال رسل و انزال كتب لفظ "منّت" را به كار برده. خدا منت گذاشته.
"عَلَيهِم"؛ ضمیر  هُم به "كُلَّ شَیءٍ" مي تواند برنگردد. به ذوي العقول و مختارها برگردد. انسانهاي مختار و صاحب اختيار.
"بِنِعمَتِهِ" يعني به وسيله نعمت اش منّت گذاشته. نعمتش چيست؟ همين ولايت است.
مي شود نزديك به يقين بگوييم كه منظور از اين «نِعمَتِهِ» ولايت حضرت أميرالمؤمنين عَلَیهِ السّلام و ائمه اطهارعَلَیهِمَ السّلام است.
چرا؟ براي اينكه پيغمبرصَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ در غديرخم أميرالمؤمنين عَلَیهِ السّلام را ميخواهد معرفي كند، درست است كه اينجا حمد ميكند.
اما اين حمدش حالت براعت استهلال دارد. يعني اين كه جملاتي مي فرمايد كه اين جملات نشان بشود بر اين كه پيغمبر اكرم صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ در اينجا چه مي خواهند بگويند. اين مي تواند يك براعت استهلال باشد كه نشان بدهد كه من در آينده راجع به چه نعمتي مي خواهم صحبت كنم.
نعمت چيست؟ نعمت ولايت حضرت أميرالمؤمنين عَلَیهِ السّلام است كه در كنار من ايستاده. لذا "و مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ" را دو جور معنا مي كنيم.
يكي منت گذاشته بر "كُلَّ شَیءٍ" به وسيله نعمتي كه دارد،يكي هم اينكه " مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ" منت گذاشته اي «عَلَيهِم» يعني بر ذوي العقول و انسانها «بِنِعمَتِهِ».
يعني ولايت حضرت أميرالمؤمنين عَلَیهِ السّلام كه الآن من دارم راجع به آن صحبت مي كنم.

"والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته"