به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


وَ هُوَاللَّطيفُ الْخَبيرُ

و او خداست. «اَللَّطِيفُ »، « اَلخَبِيرُ »." لطيف " دو معنا دارد. يكي به معناي صاحب لطف است. چون اسم فاعل است.
صاحب لطف است، يعني محبت دارد، لطف مي كند. فضل مي كند. لطف همان چيزي است كه ما مي فهميم از آن. نعمت مي دهد.
تفضل مي كند. معناي دیگر لطيف اين است كه ريزبين است. لطيف است، يعني چيزهاي بسيار ريز را مي بيند.
هر دو هم درست است در مورد خدا. يعني مثلا من الان كه دارم آن در را مي بينم جزئیاتش را نمي بينم.
ولي خدا ريزه هاي آن را هم مي بيند. الان كه دستم را مي بينم درون دستم را نمي توانم ببينم. ولي خدا درون را هم مي بيند .
پس « اَللَّطِيفُ » يعني خدا به تمام موجودات لطف خاص دارد. "اَل" هم دارد. "ال" تعريف است.
يكي هم كه خداوند متعال به تمام ريزه كاري هاي انسان و موجودات ديگر آگاه و آشنا است و همه چيز برايش آشكار است.
« اَلخَبِيرُ » كه از خبر گرفته شده يعني خبردار است. شايد فرق بين عليم و خبير در آنجايي باشد كه اين ها با هم اجتماع داشته باشند.
بعضي از لغت ها هستند كه دوتا دوتا به معناي هم هستند به اين معنا " اذ اجتمعا افترقا واذ افترقا اجتمعا " يعني موقعي كه اين ها با هم به كار برده شوند معنايشان فرق مي كند. ولي وقتي جداجدا به كار برده شوند به معناي همديگر مي آيند.
يعني « اَلخَبِيرُ » به معناي « اَللَّطِيف» است و « اَللَّطِيف» به معناي «اَلخَبِيرُ» است. ولي وقتي كه «اَللَّطِيفُ» و«اَلخَبِيرُ » با هم جمع بشوند معنايشان فرق مي كند. "لَطيف" كه به معناي نازك بين است. يعني چيزهاي بسيار ريز را مي بيند.
"خَبير" كه صفت مشبهه است از خبر است به معناي اين است كه خداوند متعال به جزئي ترين خبرها هم آشنا است و جزئي ترين خبرها هم برايش آشكار است. تصور كنيد ما كه علم داريم، خيلي از علم هايمان كلي است. مثلا مي دانيم اين دوستم كه اين جاست كارمند است، داراي يك فرزند است، از اولاد پيغمبر صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ هستند، در تهران در جاي مخصوصي سكونت دارند. اين كليات است.
اما جزئيات، را نمي دانم. مثلاً ايشان امروز صبح كجا رفته با چه کسی صحبت كرده، كجاها را ديده، چه صداهايي را شنيده؟؟ نمي دانم.
به آن كسي كه به تمام اين جزئيات آگاه است مي گويند: "خَبير" . لذا به كسي كه مي خواهيم با او مشورت كنيم می گويند خُبره.
خبره يعني كسی كه به عناوین جزئی يك موضوع آگاه است و آنها برايش آشكار است.

"و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته"

 

منابع:

مطلب بالا پیاده شده درس گفتارهایی است در شرح خطابه ی غدیر لذا سعی شده است قالب کلی و جمله بندی آن تا حد ممکن حفظ شود .