به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


با توجه به مطالب همين شماره، غدير در لغت عرب يعني چه؟جواب این پرسش را شما دوستان عزیز باید از محتوای همین شماره ی مجله بیابید و تا تاریخ 1392/04/05 برای ما به آدرس ذیل ارسال کنید تا إن شاالله جزو برندگان مسابقه كه اسامی آنها در نهمین شماره مجله 1841 اعلام می شود باشید.
 

1841@KhetabeGhadir.com