به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

برای مشاهده متن کامل معرفی هر دعا، روی آن کلیک نمایید.
 
ردیف  نام دعای شریف شماره مجله ی  الکترونیک 1841
 
1 دعای غریق مجله شماره هفتاد و سه
2 دعای مشلول مجله شماره هفتاد و چهار
3 دعای یمانی مجله شماره هفتاد و پنج
4 نيايش چهل و چهارم صحیفه سجادیه مجله شماره هفتاد و هفت
5 دعای هشتم صحیفه سجادیه مجله شماره هفتاد و هشت
6 دعای چهل وپنجم صحیفه سجادیه در وداع ماه مبارک رمضان مجله شماره هفتاد و نه
7 دعای عالیه المضامین مجله شماره هشتاد و یک
8 دعای نهم صحیفه سجادیه مجله شماره هشتاد و دو
9 دعای عرفه مجله شماره هشتاد و سه
10 دعای کمیل مجله شماره هشتاد و پنج
11 دعاي عهد مجله شماره هشتاد و هشت
12 دعای ندبه مجله شماره هشتاد و نه
13 دعای توسل مجله شماره نود
14 زیارت امین الله مجله شماره نود و دو
15 زیارت جامعه کبیره مجله شماره نود و هفت
16 زیارت وارث مجله شماره نود و هشت
17 مناجات شعبانیه مجله شماره نود و نه
18 زیارت عاشورا مجله شماره صد
19 دعای ابوحمزه ثمالی مجله شماره صد و یک
20 زیارت آل یاسین مجله شماره صد و پانزده
21 حدیث کساء مجله شماره صد و هفده
22 دعای اول صحیفه سجادیه مجله شماره صد و هجده
23 دعای سمات مجله شماره صد و نوزده
24 دعای تحویل سال مجله شماره صد و بیست
25 دعای نور مجله شماره صد و بیست و یک
26 دعای فرج (الهی عظم البلاء) مجله شماره صد و بیست و دو
27 دعای جوشن کبیر مجله شماره صد و بیست و سه
28 دعای سحر مجله شماره صد و بیست و چهار
29 دعای ختم قرآن امام سجاد علیه السلام مجله شماره صد و بیست و پنج
30 دعای مکارم اخلاق مجله شماره صد و بیست و شش
31 دعای عشرات مجله شماره صد و بیست و هفت
32 دعای عدیله مجله شماره صد و بیست و هشت
33 صلوات شعبانیه مجله شماره صد و بیست و نه
34 دعای روز عید قربان مجله شماره صد و سی
35 دعا و اعمال ام داوود مجله شماره صد و سی و یک
36 زیارت ناحیه مقدسه معروفه مجله شماره صد و سی و دو
37 دعای علقمه مجله شماره صد و سی و سه
38 دعای روز اربعین مجله شماره صد و سی و پنج
39 مناجات التائبین یا مناجات توبه کنندگان مجله شماره صد و سی و شش
40 مناجات الخائفین مجله شماره صد و سی و هشت
41 مناجات الراجین مجله شماره صد و سی و نه
42 مناجات الراغبین مجله شماره صد و چهل و یک
43 مناجات الشاکرین مجله شماره صد و چهل و سه
44 مناجات الشاکین مجله شماره صد و چهل و چهار
45 مناجات المریدین مجله شماره صد و چهل و شش
46 مناجات المحبین مجله شماره صد و چهل و هفت
47 مناجات المتوسلین مجله شماره صد و چهل و هشت
48 مناجات المفتقرین مجله شماره صد و چهل و نه
49 مناجات الذاکرین مجله شماره صد و پنجاه
50 مناجات العارفین مجله شماره صد و پنجاه و یک
51 مناجات المعتصمین مجله شماره صد و پنجاه و دو
52 مناجات زاهدین مجله شماره صد و پنجاه و سه
53 دعای یستشیر مجله شماره صد و پنجاه و شش
54 زیارت اربعین مجله شماره صد و پنجاه و هفت
55 دعای افتتاح مجله شماره صد و پنجاه و هشت