به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

برای مشاهده متن کامل هر قرار اخلاقی، روی آن کلیک نمایید.
 
ردیف  قسمتی از متن شماره مجله‌ی  الکترونیک 1841
 
1 این آسیب کاملا ناخودآگاه است؛ چرا که زمانی که خشم وجود ما را فرا می‌گیرد، عقل که همواره باید فرمانروای وجود ما باشد، کنار می‌رود و..... مجله شماره صد و چهارده
2 نشانه‌های تکبر اغلب بسیار آشکار است به گونه‌ای که انسان در نخستین برخورد به آن پی می‌برد و می‌فهمد که فلان شخص گرفتار تکبر است و..... مجله شماره صد و پانزده
3 اما اين روش علاوه بر اين كه به انسان فشار مي‌آورد و او را از پا مي‌اندازد، شيوه مناسبي براي زندگي نيست و اسلام چنين الگويي را براي زندگي و براي..... مجله شماره صد و شانزده
4 اگر انتظار داشته باشيد که در هر کاری که می‌کنيد موفق شويد، به همان بن‌بست كهنه مي‌رسيد فقط دست به كارهايي می‌زنيد كه مي‌دانيد در آن‌ها موفق خواهيد شد.... مجله شماره صد و هفده
5 پس اميرالمومنين علیه السّلام زره را فروختند و پول را خدمت حضرت رسول صلّی الله علیه و آله آوردند. پيامبرصلّی الله علیه وآله دست بردند و يك مشت از آن.... مجله شماره صد و هجده
6 درست مثل اين است كه يك ديوار روي سر آدم خراب شود. طرف مقابل شما در اين هنگام ناراحت مي‌شود و و بد و بيراه مي‌گويد و جهت همه حرفهايش هم... مجله شماره صد و نوزده
7 متاسفانه گاهي ما به يك سنت حسنه و عمل خير چيزهايي از جانب خود مي‌افزاييم و خود را بي جهت زحمت مي‌دهيم، تا آن‌جا كه از انجام آن عمل فراري... مجله شماره صد و بیست
8 وقتي به زندگي اطرافيان يا حتي زندگي خودمان نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه با حسرت خوردن براي آن‌چه نداريم و افسوس آن‌چه که از دست داده‌ايم، از..... مجله شماره صد و بیست و یک
9 كدام يك از ما به عنوان يك مسلمان مي‌توانيم از خطاي ديگران بگذريم؟! از آن بالاتر چند نفر از ما قادريم بدي ديگران را با خوبي جبران كنيم و اشتباه و لغزش ديگران... مجله شماره صد و بیست و دو
10 اگر به آنچه خدا فرموده و امام علیه السّلام دستور داده عمل كنيم هيچ شيعه اي در ميان ديگر شيعيان احساس بيگانگي نمي‌كند. زيرا دل آنها ظرف محبت..... مجله شماره صد و بیست و سه
11 فرد با ايمان با وجود تمام مصائب و گرفتاري‌ها، صبر را پيشه‌ي خود می‌سازد و از خداوند طلب رفع آن را دارد و خود را تسليم خواست خداوند مي‌كند..... مجله شماره صد و بیست و چهار
12 فرد شيعه علاوه بر اين که احتياجات واجب فقرا را بر‌آورده می‌کند، در صورت امکان، بدون منت و فخرفروشي براي کارهاي ديگرشان، از قبيل..... مجله شماره صد و بیست و شش
13 اگر بدانيم دوستي‌هاي به ظاهر ساده و كم‌اهميت مي‌تواند اثراتي خوب، يا به عكس اثراتي بد به دنبال داشته‌باشد، در انتخابِ دوستانمان دقت بيشتري مي‌كنيم..... مجله شماره صد و بیست و هفت
14 تقوا پيشه کن که تقوا راه درست را به تو مي‌نماياند. هرگاه در تشخيص درست و غلط باز ماندي به ياد آر که آن بزرگ کنار توست و تو را مي‌بيند، پس از او..... مجله شماره صد و بیست و هشت
15 چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله نزدیک کوفه رفت و آداب آنجا را بجا آورد، و نیز توسّلات متعدد نمود ولی به نتیجه نرسید..... مجله شماره صد و بیست و نه
16 چنان متمكن و ثروتمند گرديد كه صحراي مدينه گنجايش گوسفندهاي او را نداشت! لذا ديگر به مدينه نمي‌آمد، به اطراف مدينه روي آورده بود و.... مجله شماره صد و سی
17 چرا که تنها اظهار كوچكی و خواری در برابر خداوند و به تبع آن ائمه و اولیای خداوند پسندیده است، كه این خواری عین بزرگی و رفعت است..... مجله شماره صد و سی و یک
18 بعضي از افراد عادت دارند براي اثبات يک حرف کوچک بحث و جدل کنند و به هر قیمتی حرف خود را به کرسي بنشانند. گاهي اين حرف، يادآوري يک خاطره.... مجله شماره صد و سی و دو
19 جزء جزء رفتار ما نزد خداوند مهم است و درست عمل كردن در كوچك‌ترين كارها ارزشمند است. وقتي ما براي انجام كاري قول مي‌دهيم و آن را انجام نمي‌دهيم،... مجله شماره صد و سی و سه
20 شايد كسي از نظر مالي و يا شئون عرفي جامعه جايگاه پايين تري نسبت به ديگران داشته باشد و يا از نظر شغلي زير دست باشد، اما جايگاه حقيقي او نزد خدا براي... مجله شماره صد و سی و چهار
21 هرکس خوب باشد و خوبي کند، ديگران او را به خوبي خواهند شناخت و خود به خود محبوب خواهد شد. اين راه صحيحي براي عزيز شدن در نزد ديگران است.... مجله شماره صد و سی و پنج
22   مجله شماره 
23   مجله شماره 
24   مجله شماره 
25   مجله شماره 
26   مجله شماره 
27   مجله شماره 
28   مجله شماره 
29   مجله شماره 
30   مجله شماره
31   مجله شماره