به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین شرح هر جمله از خطابه‌ی غدیر،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل آن‌را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

شرح جملات فراز اول خطابه‌ی غدیر

 1. شرح جمله شماره‌ی 01
 2. شرح جمله شماره‌ی 02
 3. شرح جمله شماره‌ی 03
 4. شرح جمله شماره‌ی 04
 5. شرح جمله شماره‌ی 05
 6. شرح جمله شماره‌ی 06
 7. شرح جمله شماره‌ی 07
 8. شرح جمله شماره‌ی 08
 9. شرح جمله شماره‌ی 09
 10. شرح جمله شماره‌ی 10
 11. شرح جمله شماره‌ی 11
 12. شرح جمله شماره‌ی 12
 13. شرح جمله شماره‌ی 13
 14. شرح جمله شماره‌ی 14
 15. شرح جمله شماره‌ی 15
 16. شرح جمله شماره‌ی 16
 17. شرح جمله شماره‌ی 17
 18. شرح جمله شماره‌ی 18
 19. شرح جمله شماره‌ی 19
 20. شرح جمله شماره‌ی 20
 21. شرح جمله شماره‌ی 21
 22. شرح جمله شماره‌ی 22
 23. شرح جمله شماره‌ی 23
 24. شرح جمله شماره‌ی 24
 25. شرح جمله شماره‌ی 25
 26. شرح جمله شماره‌ی 26
 27. شرح جمله شماره‌ی 27
 28. شرح جمله شماره‌ی 28
 29. شرح جمله شماره‌ی 29
 30. شرح جمله شماره‌ی 30
 31. شرح جمله شماره‌ی 31
 32. شرح جمله شماره‌ی 32
 33. شرح جمله شماره‌ی 33
 34. شرح جمله شماره‌ی 34
 35. شرح جمله شماره‌ی 35
 36. شرح جمله شماره‌ی 36
 37. شرح جمله شماره‌ی 37
 38. شرح جمله شماره‌ی 38
 39. شرح جمله شماره‌ی 39
 40. شرح جمله شماره‌ی 40
 41. شرح جمله شماره‌ی 41
 42. شرح جمله شماره‌ی 42
 43. شرح جمله شماره‌ی 43
 44. شرح جمله شماره‌ی 44
 45. شرح جمله شماره‌ی 45
 46. شرح جمله شماره‌ی 46
 47. شرح جمله شماره‌ی 47
 48. شرح جمله شماره‌ی 48
 49. شرح جمله شماره‌ی 49
 50. شرح جمله شماره‌ی 50
 51. شرح جمله شماره‌ی 51
 52. شرح جمله شماره‌ی 52
 53. شرح جمله شماره‌ی 53
 54. شرح جمله شماره‌ی 54
 55. شرح جمله شماره‌ی 55
 56. شرح جمله شماره‌ی 56
 57. شرح جمله شماره‌ی 57
 58. شرح جمله شماره‌ی 58
 59. شرح جمله شماره‌ی 59
 60. شرح جمله شماره‌ی 60
 61. شرح جمله شماره‌ی 61
 62. شرح جمله شماره‌ی 62
 63. شرح جمله شماره‌ی 63