به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

پیامک های غدیری
 
شما می توانید در قالب پیامک های گروهی و یا فردی با توجه به روزهای باقی مانده تا عید غدیر، از متن های زیر استفاده نمایید. 

20 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله درخطابه ی غدیرمي فرمايند: "علي شما را به درستي و راستي مي خواند."
در زندگي درستي و راستي را فراموش نکنيم. 

پيامي از خطابه ی غدير:"پس از من امامت را با پادشاهي جابجا کرده و آن را غصب مي کنند،لعنت خدا برغاصبان. "امروز آيه"159- بقره"را بخوانيم.

18 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله درخطابه ی غدیرمي فرمايند: "امامت در فرزندان من از نسل علي باقيست. "
در روز شهادت امام جواد علیه السلام يک سوره تقديم شان کنيم. 

17 روزتا غدير باقيست. در سالروز پيوند آسماني حضرت علي علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیها تنها زوج معصوم عالم خلقت،آيه"33- احزاب"را تقديم شان کنيم.  

16 روزتا غدير باقيست. پيامي از خطابه ی غدير: "علي در«ليله المبيت» خودش را فداي من کرد." امروز جهت شفاي بيماران سوره حمد را بخوانيم. 

15 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند: "مهدي منتقم از ستمکاران است." امروز سلام زيارت عاشورا را بخوانيم. 

14 روزتا غدير باقيست. حضرت فاطمه سلام الله علیها مي فرمايند:"غدير بهانه اي براي هيچ کس باقي نگذاشته است. "امروز سوره کوثر را تقديم ايشان نمائيم. 

13 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"خداوند ستيزندگان با امامان را نفرين فرموده است. "امروز لعن زيارت عاشورا را بخوانيم. 

12 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"امامان حاکمان خدا روي زمين مي باشند. "امروز آيه"23- سبا"را خوانده و شفاعت ايشان را از خداوند طلب نمائیم. 

11 روزتا غدير باقيست. حضرت باقر علیه السلام مي فرمايند:"هرکس به خدا توکل کند مغلوب نشود. "در سال روز شهادت ايشان یک سوره تقديم شان کنيم. 

10 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"خانه خدا را با دين کامل ديدار کنيد. "امروز جهت سلامتي اميرالحاج، حضرت مهدي علیه السلام صدقه دهيم.

9 روزتا غدير باقيست. در روز عرفه به حقانيت حج امام حسين علیه السلام، ظهور آخرين وارث غدير را از خداوند طلب نمائيم. 

8 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله درخطابه ی غدیرمي فرمايند:"خداوند از گفتار و اسرار دل ها آگاه است. "عيد قربان، عيد بندگي مبارک باد. امروز از چشم و زبان خود مراقبت کنيم.

7 روزتا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیربيش از130بار از فضائل علي علیه السلام نام برده اند. امروز قسمتي از خطابه ی غدیر را تقديم شان کنيم. 

6 روز تا غدير باقيست. پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"دانشي نبوده مگر آن که به علي آموخته ام. "امروز آيه"43- رعد"را تقديم ايشان نمائيم. 

پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"نور از سوي خداوند در جان من و سپس در جان امامان تا مهدي قائم علیه السلام جاي گرفته است. "امروز دعاي فرج را بخوانيم. 

ازجانب معصومين علیه السلام سفارش بر جشن و سرور در عيد غدير گرديده است. امروز توفيق شرکت و خدمت در جشن هاي غدير را از خداوند طلب نمائيم.

پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند:"شک به سخنان امروزم برابر شک به رسالت من است. "در ميلاد امام هادي علیه السلام قسمتي از خطابه ی غدیررا تقديمشان کنيم. 

تنها 2 روز تا غدیر باقیست. پيامبر مِهر صلی الله و علیه و آله و سلم در خطابه ی غدیر مي فرمايند:"سخن مرا حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان تا قيامت برسانند. "در انجام اين تکليف الهی کوشا باشيم. 

پيامبرصلی الله علیه وآله در خطابه ی غدیرمي فرمايند: "برترين امر به معروف اين است که سخن مرا بفهميد و به ديگران برسانيد." در عمل به اين فرمان پيامبرصلی الله علیه وآله همیشه کوشا باشیم. 

بفرموده پيامبرصلی الله علیه وآله در غدير، مردم با ايشان و علي علیه السلام بيعت نمودند. عيد غدير، عيد تجديد عهد با امام زمان علیه السلام مبارک باد.

. . . و غدير هم چنان باقيست. "
تا نفس هست راز مي گوئيم/ روز و شب چون نماز مي گوئيم/نسل در نسل از علي و غدير/ باز گفتند و باز مي گوئيم. "/التماس دعا.