به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر؛ قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
کویر خشک و بی آب دل مان را با یاد تو آبیاری می کنیم. می شوییم هرچه غبارِ نا اهلیست از طاقچه ی قلب مان. صدای تو از دور می آید. باشد که مهیا باشیم.
اگر سقف آسمان بر سرمان خراب نمی شود، اگر بر لب پرتگاه گناه ماشین اعمال مان متوقف می شود، اگر طوفانی ما را در خودش نمی بلعد، اگر...   این ها چیزی جز عنایت خاصه ی تو نیست بر ما گنهکارانِ عاشق تو.
خِش خِش برگ های احساس زیر پای خیال، روحم را صیقل می بخشد. عطر تو، فضای خیال را پر کرده است و نوازش می دهد جان آدمی را. با تو و به یاد تو بودن، آرامش بخش ترین دارو برای قلبِ زحم خورده از فراق است.
لفّاظی نمی کنم. از تو گفتن حقیقت است نه بازی با لغات. از تو گفتن خود، دفتری از آرایه های ادبی ست، از تشبیه. یک مهدی می گویم و یه دنیا بلاغت از آن موج می زند. مبلّغ بلاغتی خود. قاصر است زبان، قاصر...
نگاه می کنم به خورشید و ماه! چه با خشوع گرد رُخت می گردند! نگاه می کنم به آسمان! چه فرمان بردار در سایه سارت آرام گرفته! اما من، چه کوچک و خُردم ولی در برابر تو ...!متن درد دل منتظر
ای از هر پدری مهربان تر!
خیلی اوقات انگار فراموش می کنم سیلاب ها به خاطر تو مرا درهم نمی شکنند...اگر فرزندی شایسته برایت نبوده ام اما به مادرت سوگند دوستت دارم! 
 نگذار دستانم رها شود..

تا دستانم در دستان مهربان توست و دلم پذیرای سخنت، آسمانم همیشه آفتابی ست...

دراین کوره راه های دنیا، چه بسیار صبوری ات که  مرا به دعایت نجات بخشیدی...


بر آستان تو ،هرکه سر تسلیم گذارد:
" به آسمان رود و کار آفتاب کند..."

 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16