به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر، قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
مولای من!
 هرروز به بهانه ای، خواست تورا نادیده گرفته ام و پی خواهش های این و آن دویده ام...


 بابای مهربانم! 
کاش روزی طنین صدایت تار و پود وجودم را میهمان کند...
تاکنون لحظه ای اندیشه کرده ام شاید اگر تو از دوستانم بپرسی چه پاسخی خواهم داشت...؟!


در آزمون محبت مردود شدم چرا که پاسخ مهر بی پایان تورا...!!


تو تنها سعادتم را خواسته ای! زلال تر از خورشید! اما من..
متن درد دل منتظر
می دانم تنها با تابش رهنمون های تو جاده ی زندگی ام روشن خواهد شد...
غلامان حلقه به گوش ات پادشاهان عالمیانند! مرا نیز بپذیر...هرگاه کلام تورا بر چشمانم نهاده ام انگار همه چیز به من لبخند می زند...


خسته از لبخندهای دورغین روزگار، به آغوشت باز می گردم؛ می دانم هم چون همیشه بر سفره لبخندت میهمانم...
چه واژه ی هولناک و آشنایی!! بابای مهربانم! بی نگاه تو در گرد باد زمانه می شکنم... 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16