به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر، قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
بیا دعا بنما تا دگر ز فرط گناه
  *****  دل حزین تو را این همه نیازارم
و فرمودی 
اگر در وفا به عهد ما یک دل بودید، 
تاخیری در دیدار نبود.

در هراسم
که درفتنه های آخر زمان
 دستم از دستان مِهرت جدا شود.

فرمودی 
نماز بینی شیطان را به خاک میمالد، 
وای برمن 
و نمازهایم!

چه کسی بیش از تو مرا دوست دارد؟
و من،
 بیش ازهمه تورا آزردم!
متن درد دل منتظر
آرزو دارم
 نگاهت کنم
، کاش نگاهم را 
بر هر چه نمی پسندی،
 می بستم!
از تمام کردارم با خبری؛
 روز آمدنت 
با کدام دیده نگاهت کنم؟

مثل تمام جمعه های انتظار.. 
این تویی چشم به راه که باز آیم!
 فرمان تو را گر نپذیرم به قبول ***** آتش زنه ی دوزخ حق خواهم
 چه زیباست حلقه ی غلامیِ درگاهت 
و به هیچ تاجی آن را نفروشم...
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14