به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر، قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
خسته از لبخندهای دروغین روزگار، به آغوشت باز می گردم؛
 می دانم هم چون همیشه برسفره ی لبخندت میهمانم...

طوفان! 
چه واژه ی هولناک و آشنایی! !
بابای مهربانم!
 بی نگاه تو در گردباد زمانه می شکنم...

این روزها چقدر در و دیوار شهر غم گرفته و تارست؛
 می دانم که سزای غفلت از تو تاریکی ست...!

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم
 ***** یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم

خیلی خلاصه عرض کنم " دوست دارمت "
 ***** دیگر نشد عبارت بهتر
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎید **** ﺑﮑﻨﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺟﻔﺎ ﻧﺒﺎید ﺑﮑﻨﯽ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻬﺪﯼ ****
 ﺟﺰ ﺑﺤﺮ ﻓﺮﺝ ﺩﻋﺎ ﻧﺒاید ﺑﮑﻨﯽ
متن درد دل منتظر
ابوحمزه می خواندم. دریای واژگان و معانی جان بخشش مرا در خود غرق کرده بود. گویی در بهشت قدم گذاشته بودم. اشکم ناخوداگاه سرازیر می شد و گریزی از آن نبود. در خدا غرق شده بودم. در تو. در رمضان.
زیر سایه ی مهرت روزگار می گذرانم. چه نسیم خوشی می وزد. زندگی زیر سایه ات یعنی زندگانی. بی سایه ات یعنی زنده مانی.
 
 
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14