به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر؛ قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
سایه سار خستگی ها بیا. باغبان! گل های احساس خشکیده اند. بیا بذر امید را بار دیگر در قلب های سنگی ما بکار تا نرم دستانت شوند. بیا آبیاری کن این کویرستان عاطفه را. ببار بر رگ های زمین و زمان. ببار.ا
گرسقف آسمان بر سرمان خراب نمی شود، اگر بر لب پرتگاه گناه ماشین اعمال مان متوقف می شود، اگر طوفانی ما را در خودش نمی بلعد، اگر...   این ها چیزی جز عنایت خاصه ی تو نیست بر ما گنهکارانِ عاشق تو.
دریای وسواس ما را در خود غرق می کند و اگر نبود عشق به تو، گرداب زمانه ما را در خود غرق کرده بود. مولای من! هیچ گاه ما را به حال خود رها مکن. هیچیم بی تو.
کوله بارم خالیست. این را خوب می دانم. اما چشم امیدم به توست؛ هم در این دنیا هم در آخرت. بابای مهربانم! یاریم کن تا کوله ام را پر کنم از خوبی ها. یاری ام کن در برابر شیطان. چشم امیدم به توست.
هر روز که می گذرد، به امید آمدنت نیرو می گیریم و باز بر می خیزیم و روزی می خوریم از سفره ی کرمت که اگر الطاف تو نبود، در این وانفسا، نابودی سهم مان بود. زنده ایم به امید آن روز. به امید تکیه زدنت بر خانه ی کعبه.متن درد دل منتظر
می ستایم این عشق را. این محبت را. این زلالِ ناتمام را. قابل ستایش است این مهری که در دل ها غلیان می کند. می جوشد و به تلاطم می اندازد دریای احساس مان را. قلبم را به نامت زده ام. بی هیچ چون و چرا یا صاحب الزمان.
خدایا خودت می گویی تو یک قدم بردار من چند برابر پیش می آیم. اماگویی این یک قدم برای ما شده است ناممکن. هرروز را به امید فردایی طلایی به پایان می بریم. خدایا قوت، دیرنشود. حسرت نخوریم. توان مان بخش.
بوی نم از زمین دلم برمی خیزد هنگامی که با یادت جانم را آب یاری می کنم. طراوت می بخشد نامت به جان و روحمان. به قلب مان. بتاب برقلبم. بِبار برجانم. پروانه های احساس با حضورت بر خانه ی دلم آشیانه خواهد کرد.
این جا هوای احساس زمهریر است بدون تو. خشک سالی قلب ها قرن هاست که زمین عاطفه را سوزانده و برگ های زرد بر شاخه های ایمان نشسته است. عزیز؛ بس است جدایی. بس است فراق. بس است.
بوی یاس می آید. بوی خوش خاندانت، مادرت، پدرانت، بوی تو. پرواز می کنم در عِطر جان بخشش. نیرو می گیرم. سایه تان از سرمان کم نشود. هرچه دارم از شماست. بی شما هیچم. پدر مهربانم؛ دوستت دارم.


 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16