به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر؛ قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
گویی نمی آیی برای آنان که با قلمِ انتقام بر کاغذِ قلب ها، مُرَکّب جهالت می پاشند. امان از روزی که اشک حسرت دفتر دلِ خودشان را خیس خواهد کرد.
این روزها قلبم بد جور تیر می کشد. از نیامدنت. از گناهان هر روزه ام. از نگرانی های گوناگون.  قلبم تیر می کشد. می سوزد. آتش گرفته است. این روزها عدم حضورت را با سلول سلولم حس می کنم. دلم بَدجور گرفته.
زمهریر است روزشمار نیامدنت. پاییز است تمام فصول زندگیم بی دیدار رویت. زندگی رنگی ندارد بی تو. همه چیز خاکستریست. امید زندگیم تو هستی که خواهی آمد و زمین شکوفا شدنش را به نظاره خواهد نشست.
چقدر جالب است؛ شاکی می شویم از تو بخاطر ندانم کاری های خودمان و حوادث مثبت زندگی را به پای تلاش خودمان می گذاریم. کمی انصاف هم بد نیست...
اگر نبود محبتی که خدا از شما خاندان بر دل شیعه انداخته است، چه ها بر سرمان آمده بود. ولایت شما اهل بیت، بزرگ ترین نعمتی ست که خدا به ما داده است. ای کاش قدر این نعمت را بدانیم.متن درد دل منتظر
قند در دلم آب می کنند زمانی که نام زیبایت در هرکجا به گوش می رسد. دنیای منی. بهترین بابای دنیایی. مهربانیت از دور هم حس می شود. مگر می شود چون تویی را دوست نداشت؟!
شاپرک احساس بر بام دل نشسته و نغمه ی انتظار سر می دهد. یاد تو می کند و می سراید از نامت. مهدی جان! تو چه کردی با این همه دل که بیادت آرام می گیرد؟!
صدای هَل مِن ناصِر تو قرن هاست به گوش می رسد و ای کاش نباشیم همچون کوفیانی که طلبیدند جدّت را و درنهایت تنهایش گذاشتند. ای کاش ثابت قدم بمانیم تاپای جان مان و حبیب بن مظاهری شویم در عصر آخرالزمان.
هرچه سریع گام بر می دارم و حتی می دوم! اما باز هم به پای زمان نمی رسم.
می ترسم زمان به خط پایان برسد و من در حسرت دیدارت، در کویر خیال بخشکم. مولای تنهای من! دلم پر می زند برایت...
بوی یاس گل خانه ی زمان را پر کرده است. قرن هاست می گذرد اما عطر تو بیش از پیش مشام را می نوازد و دل را هوایی می کند. نگارا! این همه چشم و دل منتظر است. بس نیست چشم انتظاری؟!


 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16