به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 آرشیو احادیث قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
مُجالَسةُ أهلِ الدینِ شرفُ الدنیا و الآخرةِ رسول خدا صلی الله علیه و آله: هم نشینی با اهل دین شرافت دنیا و آخرت است. به نقل از کتاب خصال جلد1صفحه5حدیث12
مِن حُبِّ الرجلِ  دینه حبُّه إخوانَه امام صادق علیه السلام: دوست داشتن برادران مؤمن از دوست داشتن دین است. به نقل از کتاب خصال جلد1صفحه3حدیث4
مِن التواضعِ أن تسلِّمَ علی من لقیتَ       امام صادق علیه السلام: سلام کردن به کسی که در راه می بینی از فروتنی است. به نقل از کتاب خصال، جلد1صفحه11حدیث39
شرفُ المؤمنِ صلاتُه باللیلِ و عزُّه کفُّ الأذی عن الناسِ امام صادق علیه السلام: شرف مؤمن نماز شب است و عزت او آزار نرساندن به مردم است. به نقل از کتاب خصال جلد1صفحه6حدیث18
الغَضبُ مفتاحُ کلِّ شرٍّ امام صادق علیه السلام: خشم کلید هر بدی است. به نقل از کتاب خصال جلد1صفحه7حدیث22


متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
أشرافُ أمَّتی حملةُ القرآنِ و أصحابُ اللیلِ رسول خدا صلی الله علیه و آله: شریف ترین مردم، حاملان قرآن و شب زنده داران هستند. به نقل از کتاب خصال، جلد1صفحه7حدیث21
إنّا أهلَ البیتِ مرؤتُنا العفو ُ عمَّن ظَلَمَنا امام صادق علیه السلام: جوانمردی ما اهل بیت در بخشش کسانی است که به ما ظلم کرده اند. به نقل از کتاب خصال، جلد1صفحه10حدیث33
أوشَک دَعوَةً‌ وَ أسرَعُ إجابَةُ دُعاءُ المَرءِ لاِخیهِ‌ بِظَهرِ الغَیبِ دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او. به نقل از کتاب شریف اصول کافی،جلد1، صفحه52
أفضَلُ العِبادَةِ بَعدِ المَعرِفَةِ‌ إِنتِظارُ‌ الفَرَجِ بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است. به نقل از کتاب تحف العقول، صفحه403
       1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21