به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 آرشیو احادیث قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
تزاوَرو فی بیوتکم فإنّ ذلک حیاةٌ لأمرِنا، رحم اللهُ عبداً أحیا أمرَنا امام باقر علیه السلام: در خانه های تان یکدیگر را دیدار کنید که در آن حیات امرما اهل بیت است، خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند. به نقل از کتاب خصال، جلد1،صفحه22، حدیث77
أفضلُ ما اُعطیَ المرءُ المسلمُ، الخلقُ الحسنُ رسول خدا صلی الله علیه و آله: برترین چیزی که به انسان مسلمان داده شده، خوش خلقی است. به نقل از کتاب خصال، جلد1،صفحه30،حدیث107
دخلَ عبدٌ الجنّةَ بغُصنٍ من شوکٍ کان علی طریق المسلمین فأماطَه عنه   رسول خدا صلی الله علیه و آله: بنده ای وارد بهشت شد به خاطر شاخه ای از خار که در راه مسلمانان بود و او آن را برداشت. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه32، حدیث111
البرُّ والصدقةُ یُنفیانِ الفقر، و یزیدانِ فی العُمرِ، و یدفعانِ سبعینَ میتةَ سَوءٍ    امام صادق علیه السلام: نیکی کردن و صدقه دادن، فقر را دور می کند و عمر را افزایش می دهد و هفتاد مرگ بد را دور می کند. به نقل از کتاب خصال،جلد1،صفحه48،حدیث53
الرغبةُ فی الدنیا تُکثرُ الهمَّ و الحزنَ و الزّهدُ فی الدنیا یُریحُ القلبَ و البدنَ.    رسول خدا صلی الله علیه و آله: رغبت به دنیا باعث افزایش غم و اندوه می شود و گوشه گیری از آن قلب و بدن انسان را راحت می کند. به نقل از کتاب خصال جلد1،صفحه73،حدیث114


متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
مَن سرّتهُ حسنتُه و ساءَتهُ سیّئتُه فهوَ مؤمنٌ. رسول خدا صلی الله علیه و آله: هر کس نیکی کردنش او را شادکند و کاربدش او را ناراحت کند حقیقتاً مؤمن است. به نقل از کتاب خصال،جلد1،صفحه47،حدیث49
شیئانِ یُکرهُهما ابنُ آدمَ: یُکرهُ الموتَ و الموتُ راحةٌ للمؤمنِ، و یُکرهُ قلّةَ المالِ و قلّةُ المالِ أقلُّ للحساب. رسول خدا صلی الله علیه و آله: انسان  دوچیز را دوست ندارد: یکی مرگ است در حالیکه مرگ برای مؤمن راحتی است، و یکی هم کمی مال است که باعث کوتاه شدن حساب در قیامت است. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه74، حدیث115
لا یَجتمِعُ الشُحُّ و الإیمانِ فی قلبِ عبدٍ أبداً رسول خدا صلی الله علیه و آله: حرص و ایمان  هر دو با هم در قلب بنده جمع نمی شوند. به نقل از کتاب خصال، جلد1،صفحه76،حدیث118
إنّ صَلاحَ أوّلِ هذهِ  الأمّةِ بالزّهدِ و الیقینِ و هلاکَ آخرِ ها بالشحِّ و الأملِ.    رسول خدا صلی الله علیه و آله: صلاح این امت درزهد و یقین است و نابودی آن در حرص و آرزوی طولانی است. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه79، حدیث128
إذا طابَ قلبُ المرءِ طابَ جسدُه و إذا خبُثَ القلبُ خبُثَ الجسدُ.    رسول خدا صلی الله علیه و آله: اگر قلب انسان پاک باشد بدن انسان نیز پاک می شود و اگر پلید باشد جسد هم پلید می شود. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفخه31، حدیث110  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.