به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 آرشیو احادیث قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
الغناء یُورثُ النفاقَ و یعقِّبُ الفقرَ امام صادق علیه السلام: موسیقی موجب نفاق است و فقر را در پی دارد. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه24، حدیث84
إیّاک و کثرهُ النومِ باللیلِ فإنّ کثرةَ النومِ باللیلِ تَدعُ الرجلَ فقراً یومَ القیامةِ   رسول خدا صلی الله علیه و آله: از زیاد خوابیدن در شب بپرهیزید همانا زیاد خوابیدن در شب انسان را در قیامت فقیرمی کند. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه28، حدیث99
التَّدبِیرُ نِصفُ العیشِ تدبیر نیمی از زندگی است. به نقل از کتاب تحف العقول، صفحه 425
إنَّ العاقِلَ لایَکذِبُ و إن کانَ فیهِ هَواهُ خردمند دروغ نمى‏ گوید، اگرچه هوای نفس در آن باشد. به نقل از کتاب تحف العقول، صفحه 391
الغَضَبُ مِفتَاحُ الشَّر خشم كلید هر بدی است. به نقل از کتاب تحف العقول، صفحه 416


متن عربی حدیث  ترجمه فارسی   سند حدیث
رأسُ العقلِ بعدَ الإیمانِ باللهِ عزَّو جلَّ التّحبّبُ الی الناسِ رسول خدا صلی الله علیه و آله: راس عقل بعد از ایمان به خدا محبت مردم است. به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه15، حدیث55
تَهادوا تَحابّوا فإنّ الهدیّةَ تُذهبُ بالضغائن   امام صادق علیه السلام: به یکدیگر هدیه دهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید، همانا هدیه
کینه ها را ازبین می برد.
به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه27، حدیث97
اَفضَلُ الجِهادِ لِمَن جاهدَلِنَفسه بالاترین جهاد از آن کسی است که با نفس خود مبارزه کرده باشد. به نقل از کتاب وسایل الشیعه، جلد 15، صفحه 163
مااَخَذَ الله ُ عَلی اهلِ الجَهلِ اَن یَتَعَلَّموا حَتّی أخَذَ عَلی اهلِ العلمِ أن یُعلِّموا پیش از آن که به نادانان بگویند: چرا یاد نگرفتید؟ به دانایان می گویند: چرا یاد ندادید؟ به نقل از کتاب نهج البلاغه حکمت 479
فَاّن الناسَ قَد اجتمعوا عَلی مائِدَةٍ شِبَعُها قَصیرٌ وجوعُها طَویلٌ مردمان همه بر سر سفره ای به نام دنیا گرد آمده اند که سیری آن کوتاه وگرسنگی آن دراز است. به نقل از کتاب نهج البلاغه، خطبه ی 166  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21