به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

ترم هشتم


 
برای دانلود فایل هر یک از قسمت ها، کافیست بر روی آن ها Rigth click کرده و گزینه Save target AS انتخاب نمایید.
 
جلسه ی اول  دریافت فایل pdf
جلسه ی دوم دریافت فایل pdf
جلسه ی سوم دریافت فایل pdf
جلسه ی چهارم دریافت فایل pdf
جلسه ی پنجم دریافت فایل pdf
جلسه ی ششم دریافت فایل pdf
جلسه ی هفتم دریافت فایل pdf
جلسه ی هشتم دریافت فایل pdf
جلسه ی نهم دریافت فایل pdf
جلسه ی دهم دریافت فایل pdf
جلسه ی یازدهم دریافت فایل pdf
جلسه ی دوازدهم دریافت فایل pdf