به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

وَ تَسْتَجِیبُونَ لِهُتافِ الشَّیطانِ الْغَوِىِّ وَ اِطْفاءِ اَنْوارِ الدِّینِ الْجَلِىِّ وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّبِىِّ الصَّفِىِّ، تَشْرَبُونَ حَسْواً فِى ارْتِغاءٍ

حضرت زهرا عَلَیهِاالسَّلَامُ می‌فرمایند: بانگ شیطان گمراه‌گر را استجابت کردید. "هُتافِ" عرب به رادیو و تلویزیون می‌گوید: هاتف؛ چیزی که دارای صدا است.
وَ تَسْتَجِیبُونَ لِهُتافِ الشَّیطانِ الْغَوِىِّ
و بانگ شیطان گمراه‌گر را استجابت کردید
"قوی" با ق به معنی نیرومند و "غَوِىِّ" با غ به معنی گمراه کننده است.
وَ اِطْفاءِ اَنْوارِ الدِّینِ الْجَلِىِّ
دین شما دین روشنی بود و انوار آن نیز روشن کننده بود اما شما استجابت کردید صدایِ شیطانِ گمراه کننده را برای این‌که این انوار روشن دین را خاموش کنید، دینی که هیچ مشکلی در توحید، نبوّت، اخلاق و احکام نداشت.
وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّبِىِّ الصَّفِىِّ
و شما معطل گذاشتید، سنّت‌های پیغمبر برگزیده را
یعنی شما صدای شیطان را استجابت کردید و سنّت‌های پیغمبر برگزیده را رها کردید و تعطیل گذاشتید. به عبارتی شما همه‌ی سفارشات پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ را که هنوز دفن نشده بود را زیر پا گذاشتید و در سقیفه‌ی بنی ساعده به دنبال تعیین حاکم رفتید بدون خاندان حضرت صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ و شخصی که بیست‌وسه‌ سال توسط ایشان به عنوان جای‌نشین معرفی شده بود.
وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّبِىِّ الصَّفِىِّ
یعنی شما تعطیل کردید تمام سنّت‌های پیغمبر برگزیده را؛ کدام سنّت‌ها؟ سنّت وفا، ادب، محبّت به خویشاوندان ایشان و...
تَشْرَبُونَ حَسْواً فِى ارْتِغاءٍ
این یک ضرب المثل در زبان عرب است. یعنی مانند آن کسی که به بهانه گرفتن کف روی شیر، تمام شیر را جُرعه جرعه نوشید. منظور حضرت زهرا عَلَیهِاالسَّلَامُ این است که شما به بهانه‌ی جلوگیری از ایجاد فتنه،‌ از میان خود خلیفه تعیین کردید و خاندان پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ را کنار گذاشتید و سنّت‌های او را تعطیل کردید.
 
وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ