به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

فَتِلْكَ وَ اللّهِ النّازِلَةُ الْكُبْرى، وَ الْمُصِیبَةُ الْعُظْمى، لا مِثْلُها نازِلَةٌ وَ لا بائِقَةٌ عاجِلَةٌ اَعْلَنَ بِها كِتابُ اللّهِ فى اَفْنِیتِكُمْ وَ فى مُمْساكُمْ وَ مُصْبَحِكُمْ، یهْتِفُ بِها فى اَسْماعِكُمْ هِتافاً وَ صُراخاً وَ تِلاوَةً وَ اِلْحاناً

به خدا سوگند! این بزرگ‌ترین پدیده‌ى ناگوار و دشوارى بود كه همانندش نه آمده و نه در آینده خواهد آمد.
عاجِلَةٌ اَعْلَنَ بِها كِتابُ اللّهِ فى اَفْنِیتِكُمْ وَ فى مُمْساكُمْ وَ مُصْبَحِكُمْ، یهْتِفُ بِها فى اَسْماعِكُمْ هِتافاً وَ صُراخاً وَ تِلاوَةً وَ اِلْحاناً
كتاب خدا، سپیده‌دمان و شام‌گاهان در خانه‌های‌ شما حادثه‌ی ناگوار را اعلان كرده است و همواره بانگ و فریاد و تلاوت و آوازش به گوش‌تان مى‌رسد. یعنی هم در قرآن آمده است و هم خود پیامبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ در روز غدیر به وفات خویش اشاره کرده‌اند و لذا این برای شما تازه نبوده است زیرا شما که صبح تا شب قرآن را می‌خوانید و این‌ها در قرآن آمده است. هاتف یعنی با صدای بلند. "هِتافاً" یعنی بانگ دارد و "صُراخاً" یعنی فریاد می‌زند و صدای قرآن هم این‌ها را به شما می‌رساند.

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ