به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

وَ الْجِهادَ عِزّاً لِلاِسْلامِ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِیجابِ الْأَجْرِ

وَ الْجِهادَ عِزّاً لِلاِسْلامِ
خداوند متعال جهاد را عزّت اسلام قرار داده است.
جهاد کوشش است. دو نوع جهاد داریم: یکی جهاد اصغر است و دیگری جهاد اکبر؛ جهاد اصغر همان مبارزه‌ی مسلحانه با کفّار است و در روایات آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در موقع برگشت از جنگ، فرمودند: در جهاد اصغر فائق شدیم و حال نوبت جهاد اکبر است که جهاد اکبر، مبارزه‌ی با نفس است.
این‌که اسلام جهاد دارد، عزّت اسلام است چرا که اگر اسلام جهاد ندامت، دشمنان حمله می‌کردند و مسلمانان را نابود می کردند. عزّت به معنی سختی است. خداوند عزیز است چرا که اندیشه‌ها در او راه ندارد؛ به کالای کم‌یاب هم عزیز الوجود می‌گویند.


فردی که سفت باشد و کسی به راحتی نتواند، خوبی او را از بین ببرد هم عزیز است. پس اسلام یک سپر به نام جهاد دارد. این‌که در مسیحیت گفته می‌شود اگر شخصی به طرف راست صورت شما سیلی زد، طرف چپ صورت خود را جلو بیاوریم تا یکی هم به این طرف بزند! اصلاً مغایر با فطرت انسان است، زیرا فطرت انسانی، جذب و دفع را با هم دارد.
یعنی ملایمات و موافقات را جذب می‌کند و مغایرات و مخالفت‌ها را دفع می‌نماید. لذا خداوند جهاد را قرار داده است تا اسلام، غیر قابل نفوذ و بُطلان باشد.
وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِیجابِ الْأَجْرِ
صبر هم می‌تواند جزو جهاد و هم جای دیگر باشد. صبر کمک کننده‌ی بر طلب وجوب أجر است. وقتی که انسان صبر کند، مخصوصاً سه تا صبری که در روایات آمده است: صبر بر طاعت مثل جلسات و تکالیف، صبر بر مصیبت و دیگری صبر بر معصیت که در این‌جا صبر شامل هر سه نوع می‌شود.


وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ