به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

وَ اجْتِنابَ قَذْفِ الْمُحْصَناتِ حِجاباً لِلَّعْنَةِ

در این‌جا نیز حضرت دو طرف حُکم را فرموده‌اند؛ خداوند واجب کرده است برای مردم، پرهیز از نسبت ناروا دادن به زنان پاک‌دامن را؛ وَ اجْتِنابَ قَذْفِ الْمُحْصَناتِ حِجاباً لِلَّعْنَةِ  یعنی نسبت ناروا دادن حرام است و اجتناب از آن واجب است. برای نماز ما می‌گوییم: خواندن نماز واجب است اما ترک نماز به عنوان حرام گفته نشده است. (ترک واجب حرام است) ولی از آن‌ جایی که این حکم خیلی مهم است، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها می‌فرمایند: هم این ورش حرام است و هم آن طرفش واجب است! قَذْفِ به معنای تیراندازی است، چیزی که تیر می‌اندازند، یعنی قَذْفِ؛ در واقع کسی که به زن پاک‌دامنی نسبت زنا می‌دهد، در واقع تیر اتهام را به آن زن می‌زد. 


واژه‌ی مُحْصَناتِ هم به کار می‌برند به دلیل این‌که زنان پاکدامن، در دِژ محفوظ شده‌ی شوهر داری هستند. چرا به کسانی را که در حصن شوهر داری هستند، نسبت ناروا می‌دهید؟ لذا اجتناب کرده و نسبت ناروا به زنان پاکدامن ندهید، که واجب شدن این اجتناب، پرده‌ای است برای لعنت که لعنت به ما نخورد، چرا که اگر اجتناب نکنیم و قَذْفِ الْمُحْصَناتِ کنیم، لعنت ما را در بَر می‌گیرید. بنابراین خدای متعال برای حجاب این لعنت، اجتناب را واجب کرده است که باز هم عطف به آن فَفَرَضَ اللّهُ الاْءِیمانَ است. یعنی خدای متعال برای حجاب این لعنت، اجتناب را واجب کرده است.

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ