به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

وَ بَعْدَ اَنْ مُنِىَ بِبُهَمِ الرِّجالِ وَ ذُؤْبانِ الْعَرَبِ وَ مَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتابِ

بعد از این‌که پیغمبر اکرم صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ گرفتار و مبتلا به پهلوانان عرب شد. "مُنِىَ" یعنی گرفتار شد. "بِبُهَمِ" به معنای پهلوانان است. بهم، بهیمة که به حیوانات می‌گویند برای این است که ما زبان‌شان را نمی‌فهمیم. إبهام که می‌گویند برای این است که ما مطلب را نمی‌فهمیم. آن وقت "بِبُهَمِ الرِّجالِ" یعنی کسانی که آن‌قدر زور دارند که ما زورشان را نمی‌فهمیم به عبارتی خیلی پهلوان هستند. یعنی پیامبر اکرم صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ به پهلوانان عرب گرفتار شده بود.
وَ ذُؤْبانِ الْعَرَبِ
و بعد از این‌که پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ گرفتار ذؤبان العرب شده بود. ذؤبان جمع ذئب یعنی گرگ است. گرگ‌های عرب که می‌خواستند پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ و دین‌اش را بِدرند، اما خداوند متعال نجاتش داد.
وَ مَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتابِ
"مَرَدَةِ" جمع مارد است. مارد یعنی کسانی که اطاعت نمی‌کنند و سرکش هستند.مرید یعنی کسی که ارادت دارد اما مارد کسی است که سرکش است و اطاعت نمی‌کند. "أَهْلِ الْكِتابِ" یعنی یهود و نصاری و مجوس که مجوس همان زرتشتی‌ها هستند. حضرت زهرا عَلَیهِاالسَّلَامُ می‌خواهند بفرمایند: خداوند شما را نجات داد به واسطه‌ی پیغمبرش محمّد صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ  بعد از آن‌که به مشکلات زیاد دچار شده بود؛
وَ بَعْدَ اَنْ مُنِىَ بِبُهَمِ الرِّجالِ وَ ذُؤْبانِ الْعَرَبِ وَ مَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتابِ
و بعد از این‌که پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ گرفتار مردان پهلوانان و گرگ‌های عرب و سرکشان اهل‌کتاب شده بود و همه‌ی آن‌ها در مقابل پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ ایستاده بودند اما در عین حال، خداوند متعال شما را به واسطه‌ی این پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ نجات داد.

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ