به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

فَلاینْكَفِئُ حَتّى یطَأَ صِماخَها بِاَخْمَصِهِ وَ یخْمِدَ لَهَبَها بِحَدِّ سَیفِهِ

پس علی عَلَیهِ‌السَّلَامُ بَرنمی‌‌‌گشت تا این‌که خُرد کند و زیر پا گذارد گیج‌گاه آن‌ها را با قسمت فرو رفته‌ی زیر پای خودش. "اَخْمَصِ" منظور قسمت فرو رفته‌ی زیر پا است. "صِماخَ" هم به گیج‌گاه و محل اصلی زندگی گویند. "یطَأَ" نیز به معنی تماس داشتن و خرد و فشار دادن و از بین بردن است.
وَ یخْمِدَ لَهَبَها بِحَدِّ سَیفِهِ
خمود، می‌گویند فلانی خیلی خمود دارد یعنی خاموش است. کسی که در بین خواب و بیداری باشد می‌گویند خمود دارد. آتش که خاموش می‌شود، رو به خاموشی باشد می‌گویند خمود دارد، خامد است.
وَ یخْمِدَ لَهَبَها بِحَدِّ سَیفِهِ
تا این‌که خاموش می‌کرد لهب و شعله‌های آتش را با تیزی شمشیرش؛ یعنی علی عَلَیهِ‌السَّلَامُ با تیزی شمشیرش هم آن آتش را خاموش می‌کرد و هم شاخ ضلالت را از بین می‌برد و هم یاوه مشرکین را از بین می‌برد و بَر نمی‌گشت مگر که این کار را انجام دهد.

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ