«وَ قاتِلُ النّاکِثینَ وَالْقاسِطِینَ وَالْمارِقینَ بِأمْرِاللَّهِ»


«و اوست که به فرمان خدا با پیمان‌شکنان، رویگردانان از راستی و درستی و به دررفتگانِ از دین، پیکار کند.»
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام به فرمان خداوند پیکار کننده  با «ناکِثینَ»: پیمان‌شکنان «وَ القاسِطینَ»: و روی‌گردانان از راستی و درستی «وَ المارِقینَ»: و به در رفتگان از دین هستند. امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام سه جنگ با سه گروه انجام دادند: ناکثین در جنگ جمل و قاسطین در جنگ صفّین و مارقین در جنگ نهروان ‌که خوارج بودند.
در این جمله ی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله چند نکته وجود دارد:
1 - پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله این سه جنگ را قبل از این‌که واقع شود، هفتاد روز قبل از رحلتشان پیش‌گویی کرده‌اند و بیست و پنج سال پس از رحلتشان این جنگ‌ها رخ‌داده است.
2 - «بِأمرِ اللهِ» یعنی جنگ با این سه طایفه‌ی جَمَلی‌ها، صفّینی‌ها و خوارج، به‌فرمان خداست.
3 - با جمله‌ی «بِأمرِ اللهِ»، عصمت امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام را بازهم تأکید فرموده‌اند.
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله وقتی پیشگویی می‌کنند که علی علیه‌السّلام با ناکثین، پیمان‌شکنان و روی‌گردانان از راستی و درستی و به در رفتگان از دین مقاتله می‌کنند، در حقیقت می‌خواهند بفرمایند که جنگ ایشان به حقّ و درست است.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه