«وَلا خاطَبَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا إلاّ بَدَأ بِهِ»


«و هرگاه خداوند ایمانیان را خطابی نموده، به او آغاز کرده است.»
درآیات قرآن هر جا که «یَـآأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» دارد، اوّل نظر به کسانی است که این صفت را به نحو کمال و تمام دارند. چون امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام صفت ایمان و عمل صالح را به نحو کمال و تمام دارند، هرکجا که خداوند بفرماید «یَـآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»، امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام اوّلین خطاب هستند.
البتّه جاهایی استثناست که هم روایات استثنا کرده و هم عقل. علی علیه‌السّلام ملاک تشخیص ایمان و کفر هستند.
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله فرموده‌اند: علی تقسیم‌کننده‌ی بهشت و جهنّم است(1) . علی علیه السلام ملاک ایمان هستند و کسی که به ایشان نزدیک باشد، ملاک بهشت را دارد و کسانی که ملاک ایمان ایشان را نداشته باشند، مستحق جهنّم خواهند بود.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُهمنابع:

1) الأمالی (للصدوق): ص 46.