« ألا ! إنَّهُ وارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَ الْمُحيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ . »

آگاه باشید ! او وارث همه ی دانش ها و حاکم بر ادراک هاست .
ائمّه علیهم السّلام عالِم به قرآن و آینه ی تمام قدّ قرآن هستند . پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در جاهای دیگر خطابه ی غدیر فرمودند : « وَ کُلُّ عِلمٍ عُلِّمتُ » و
« وَ ما مِن عِلمٍ إلّا وَ قَد عَلَّمتُهُ عَلِیّاً » تمام دانش هایی که به من آموخته شد ، همه را به علی منتقل کردم .
جای دیگر می فرمایند : « فَقَد أحصَیتُهُ فی إمامِالمُتَّقینَ » او را در پیشوای با تقوایان و پرهیزگاران احصا کردم و برشمردم .
بنابراین امام زمان علیه السّلام وارث کلّ علم است به این جهت که حکومت امام زمان علیه السّلام بر پایه و اساس توحید و علم بنا نهاده می شود .
لذا کسی که در رأس حکومت جهانی قرار می گیرد ، باید تمامی دانش ها را داشته باشد « إنَّهُ وارِثُ كُلِّ عِلْمٍ  » . 
« وَ الْمُحيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ »
غیر از این که او وارث کلّ علم است ، به فهم های مردم نیز احاطه دارد ؛ یعنی تمام مغزهای متفکّر و دارای اندیشه در دست اوست و او بر آن ها احاطه دارد .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه