« ألا ! إنَّهُ الرَّشيدُ السَّديدُ . »

آگاه باشید ! همانا اوست بالیده و استوار .
پیامبراکرم صلّی الله علیه و آله در رابطه با امام زمان علیه السّلام ، هم در مورد شخصیّت خصوصی ، و هم در مورد پایه ها و ابزارهای حکومتشان سخن فرموده اند .« اَلرَّشیدُ » درباره ی شخصیّت خود امام زمان علیه السّلام است .
( رُشد ) در مقابل ( غَیّ ) که به معنای گم راهی است . ( رُشد ) یعنی روشنایی راه و بالنده بودن راه است ﴿ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ‏﴾.
صفت مشبّه ی ( رُشد ) می شود ( رشید ) یعنی کسی که در راه روشن و راه بالنده و پیش رونده است .
امام زمان علیه السّلام بالنده است ؛ ایشان هر نمازی که می خوانند ، از باب حدیث شریف « إِقرَأ وَ ارقَ » بخوان و بالا برو ، بالا می روند و رُشد می کنند ، از نظر مقامات و ترقیّات و ... تکامل معنوی .
« اَلسَّدیدُ » یعنی استوار . سستی و فتور و ملامت در ایشان راه ندارد ؛ چون پدر بزرگوار و جدّ امجد ایشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام که « لا تَأخُذُهُ فِی اللهِ لَومَةُ لائِمٍ » بود ، ایشان هم « اَلسَّدید » استوار و محکم هستند ، در کاری که شروع کرده اند .
کاری که شروع کرده اند ، کاری است که خداوند متعال هم وعده داده ، هم دستور داده ، و هم در اثر این عبادت هایی که در طول غیبت کبری انجام می دهند ، این عبادت ها باعث شده که ایشان به ثبات فوق العاده ی معنوی و شخصیّتی بیشتر برسند که بتوانند آن برنامه ها را انجام بدهند .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه