« ألا ! إنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إلاّعِنْدَهُ . »

آگاه باشید ! که او حجّت پایدار است و حجّتی پس از او تا قیامت نخواهد بود و حقّی نیست در زمان حکومت او جز با او .
« إنَّهُ الْباقی حُجَّةً » روایات اسلامی و شیعی اثبات و تعیین کرده اند که پس از پیامبراکرم صلی الله علیه و اله دوازده  امام خواهند بود و مشخصات دوازده امام را فرموده اند . دوازدهم آن ها وجود مقدّس امام زمان علیه السلام - حجّت غائب حضرت مهدیّ علیه السّلام است ، که دین الاهی تا قیامت به ایشان پایدار خواهد بود و آخرین حجّتی است که مردم را هدایت می کند ( چه در غیبت ، چه در ظهور ) .
او در حجّیّت خودش پایدار است . حجّت و امامی پس از او نخواهد بود . البتّه روایاتی داریم که پس از حکومت امام زمان علیه السّلام ، برخی از ائمه علیهم السّلام می آیند و حکومت می کنند . در مسأله ی رجعت ، اگر چه روایات خیلی روشن و دقیق نیست ؛ ولی اصل رجعت مسلّم است .
و این که ائمّه علیهم السّلام پس از امام زمان علیه السّلام می آیند و حکومت می کنند ، جزء حکومت و زمان امامت حضرت مهدی علیه السّلام محسوب می شود .
« وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ » یعنی مسؤلیت حکومت و برنامه ی حکومت تا قیامت ، از آن حضرت مهدی علیه السّلام است .
اگر امام حسین یا امیرالمؤمنین علیهماالسّلام یا هر امامی حکومت کنند ، آن حکومتشان جزء کارگزاران امام زمان علیه السّلام خواهد بود .
لذا « إنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ » یعنی حجّتی که تا آخر مسؤلیت دارد ایشان است . در روایات آمده است که امام زمان علیه السّلام وقتی ظهور می کنند ، حضرت عیسی علیه السّلام هم با ایشان می آیند ؛ امّا نبوّت مستقل ندارند و به عنوان وزیر امام زمان علیه السّلام هستند .
« وَلا حَقَّ إلاّ مَعَهُ » ایشان محور حقّ هستند ؛ یعنی فرمانده ی حقّ هستند .
« وَ لانُورَ إلاّ عِنْدَهُ » تمام دستوراتی که خدا می دهد ، از طریق امام زمان علیه السّلام انتقال داده می شود ؛ ولو این که امام های دیگر هم حکومت کنند .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه