« ألا ! إنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَيْهِ . »

آگاه باشید !  کسی بر او چیره نمی شود و کسی نیست که علیه او یاری شود .
گروه هایی که با او مخالفت می کنند ، مورد نصرت بر علیه او قرار نمی گیرند . کسی بر او چیره و غالب نمی شود که ایشان مغلوب شود .
حتّی اگر کسی بخواهد بر علیه ایشان قدمی بردارد ، یاری نمی شود . و این به خاطر آن حکم خداوند است که وعده داده که حتماً حکومت ایشان که جمع مؤمنین و عاملان به عمل صالح هستند به وقوع خواهد پیوست . در روایات فرموده اند : « مَنصورٌ بِالرُّعبِ وَ مُؤَیِّدٌ بِالنَّصرِ » ایشان به رُعب یاری شده اند .
رُعبی از جانب خداوند بر دل مردم و مخالفان می افتد که بسیاری از آن ها بدون جنگ و خونریزی و شمشیر تسلیم می شوند .
« مُؤَیِّدٌ بِالنَّصرِ» یاری خدا به نفع ایشان است . چون این وعده ی الاهی است ، تحقّق می پذیرد ، و چون تحقق می پذیرد کسی بر ایشان غالب و چیره نمی شود و مخالف او هرگز از سویی ، از کسی ، از نیرویی یاری نمی شود .« ألا ! إنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَيْهِ . »
آگاه باشید !  کسی بر او چیره نمی شود و کسی نیست که علیه او یاری شود . گروه هایی که با او مخالفت می کنند ، مورد نصرت بر علیه او قرار نمی گیرند . کسی بر او چیره و غالب نمی شود که ایشان مغلوب شود . حتّی اگر کسی بخواهد بر علیه ایشان قدمی بردارد ، یاری نمی شود .
و این به خاطر آن حکم خداوند است که وعده داده که حتماً حکومت ایشان که جمع مؤمنین و عاملان به عمل صالح هستند به وقوع خواهد پیوست .
در روایات فرموده اند :
« مَنصورٌ بِالرُّعبِ وَ مُؤَیِّدٌ بِالنَّصرِ » ایشان به رُعب یاری شده اند . رُعبی از جانب خداوند بر دل مردم و مخالفان می افتد که بسیاری از آن ها بدون جنگ و خونریزی و شمشیر تسلیم می شوند .
« مُؤَیِّدٌ بِالنَّصرِ» یاری خدا به نفع ایشان است . چون این وعده ی الاهی است ، تحقّق می پذیرد ، و چون تحقق می پذیرد کسی بر ایشان غالب و چیره نمی شود و مخالف او هرگز از سویی ، از کسی ، از نیرویی یاری نمی شود .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه