« ألا ! وَ إنَّهُ وَلِیّ‏ُ اللَّهِ فی أرْضِهِ ، وَحَكَمُهُ فی خَلْقِهِ ، وَأمينُهُ فی سِرِّهِ وَ علانِيَتِهِ . »

آگاه باشید ! که او ولیّ خدا در زمین ، داور او در میان مردم و امانت دار امور آشکار و نهان است .
« وَلِیُّ اللهِ » یعنی نزدیک ترین دوست خدا و کسی که با خدا قرب بدون حجاب دارد . معنای دیگر آن این است که از طرف خدا در روی زمین سرپرست است و این سرپرستی را خدا به او داده . یک معنای دیگر که همان معنای اوّل می شود این است که خدا سرپرست مستقیم ایشان است .
« ألا ! وَإنَّهُ وَلِیُّ ‏اللهِ فی أرْضِهِ » کسی که فقط خدا سرپرستی او را می کند ، او حجّت و انسان کامل است و حتماً روی زمین باید انسان کامل وجود داشته باشد ، و اگرنه زمین اهل خودش را فرو می برد .
« وَحَكَمُهُ فی خَلْقِهِ » (حَکَم ) کسی است که فصل الخطاب سخن می گوید و سخن او بالاترین و آخرین سخن است .
امام زمان علیه السّلام در میان آفرینش ، حَکَم خداست .
« وَأمينُهُ فی سِرِّهِ وَ علانِيَتِهِ » در نهان و آشکار ، او امانتدار خداست . او کسی است که امانت خدا را حمل می کند و به درستی تحویل می دهد که منظور از امانت خدا خیلی چیزها می تواند باشد مانند : اسرار الاهی ، قدرت الاهی ، علم الاهی ، علم حلال و حرام ، تفسیر و تاویل قرآن ... همه ی این ها اطلاق امانت می شود .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه