« ألا ! إنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثارٍ لِأوْلِياءِ اللَّهِ . »

آگاه باشید ! او ( امام زمان علیه السّلام ) خون خواهِ تمام اولیای خداست .
در طول تاریخ بشر ، هر اندازه که خون اولیا ، اوصیا ، صالحین و آن هایی که خونشان به ناحقّ ریخته شده ، امام زمان علیه السّلام نسبت به آن ها خون خواهی
می کنند . این خون خواهی فقط اختصاص به خون انبیا و اوصیا ندارد .
البتّه درباره ی امام حسین علیه السّلام وارد است که امام زمان علیه السّلام منتقم خون امام حسین علیه السّلام است ؛ امّا از این جمله معلوم می شود که ایشان دریافت کننده ، خون خواه و انتقام گیرنده ی همه ی خون اولیای خدا هستند ؛ یعنی ایشان ولیّ دم تمام اولیایی هستند که به ستم کشته شده اند .


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه