به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

بهترین زمان برای نزدیک شدن به خدا


می‌دانیم که خداوند در همه جا و در هر زمان حضور دارد و به ما نزدیک است چنان که خود در قرآن سوره ق می‌فرماید: «خداوند از رگ گردن به او نزدیک تر است.» ولی ساعت آخر شب ساعات خلوت با خداست. عاشق باید بسیار دلسوخته و مشتاق باشد که بتواند بیدار بماند یا بیدار شود.
نماز صبح در اول وقت یکی از راه‌های نزدیکی و قرب به خداست و خداوند توفیق ان را به کسانی می‌دهد که نماز‌های دیگرشان را نیز در وقت خود ادا می‌کنند. در برخی از دعا‌هانیز امده است که خداوندا به من نشاط در عبادت را مرحمت کن.


ابن ابی یعفور میگوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم قربانت گردم مرا آگاه ساز که در چه زمانی بنده به خدا نزدیک تر است و خداوند هم به او نزدیک است ؟ فرمود: هرگاه بنده در پسین شب به پا خیزد در حالی که دیدگان همه در خوابند سپس برای وضو برود و وضوی شادابی بگیرد بعد بیاید به جایگاه نمازش بایستد روی دل به طرف خدا کند، روی دو پا بایستد و صدایش را بلند کند، تکبیر ببندد نماز را شروع کند، جزئی از آن را بخواند سپس دو رکعت نماز بگذارد و بایستد دوباره نماز بخواند، ندا کننده‏ ای ندا در دهد و از دل آسمان و از طرف راست عرش فریاد سر دهد و بگوید: ای بنده‏ای که پروردگارت را صدا می‏زنی همانا نیکی از آسمان بر سرت فرو می‏ریزد، فرشتگان گرداگرد ترا از زیر قدمت تا آسمان احاطه کرده ‏اند و خداوند ندا سر می‏دهد که بنده‌ی من اگر بدانی هنگام انفتال (تافته شدن) با چه کسی مناجات می‌کنی! -هرگز از مناجات منصرف نخواهی شد-.
در این جا امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابن ابی یعفور که پرسید انفتال یعنی چه ؟ فرمودند: «این گونه صورت و بدن و دل خود را به سوی خدا می‌کنی. این حالت انفتال است».

 

منابع

بحار الانوار- جلد ۸۴ صفحه ۱۵۸