به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

ضد عبودیّت


در بسیاری از جوامع از در و دیوار جامعه رفتارها و نشانه‌های ضد عبودیت می‌بارد. برخی گفته‌ها و تفکرات اساسا بر ضد عبودیت است.
در هر نقطه از جهان تفکرات عده‌ای از مردم ضد عبودیت است. این درحالی است که دین به مردم می‌گوید: عبد باشید. تمام احکام و دستورات دین سراپا عبودیت است و نشانی جز عبودیت در آن‌ها وجود ندارد. دین صفات برجسته‌ای برای عبد و عبودیت بیان می‌کند.


در دنیا اگر به چیزی عشق بورزی، آن چیز از تو دوری می‌کند و اگر از آن دوری کنی به دنبال تو می‌دود. این رسم دنیاست.
ولی عشق حقیقی که عشق به خدا و فرستاده‌های خداست این چنین معنی نمی‌شود. اگر یک گام به سوی خدا برداری خداوند ده گام به سوی تو می‌آید.
امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: «ای فرزند آدم. روزی دو گونه است: یکی آن روزی که تو به دنبال آن می‌روی و دیگری آن روزی که به دنبال تو می‌آید.»