به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

دل نبستن به دنیا


معصومین علیهم السلام بارها به ما یاد آوری کرده اند که دل به دنیا نبندید که دنیا بسیار فریبنده است و این دنیای فریبنده در حال ازبین رفتن و نابودی است و ما نمی توانیم حتی یک روز، سیر دنیا را متوقف کنیم.
کسانی که گول دنیا را خوردند ، دنیا ان ها را هلاک کرد. کسانی که اعتماد به دنیا کردند ، دنیا به آن ها خیانت کرد. چه بسیار کسانی هستند که به دنیا تکیه کرده اند و دنیا فریبشان داده و ایشان را تسلیم حوادث ناگوار کرده است.


مسافر دنیا باید برای طی مسیر دنیا توشه بردارد . کسی که زاد و توشه ای نداشته باشد هلاک می گردد. وبهترین زاد و توشه برای آخرت تقوا است.
اگر کسی می خواهد روی سکوی عبودیت و بندگی بنشیند ، باید این ها را رعایت کند. اگر توجه کنیم تمام گرفتاری های انسان نتیجه ی بی تقوایی است . اهل دنیا دروغ می گویند ، غش در معامله می نمایند و به انسان های نیازمند اطراف خود توجه ای ندارند . این ها همه باعث بد بختی زندگی دنیوی می شوند.
متاسفانه انسان ها می خواهند که همه ی قسمت های زندگیشان سر جای خود باشد و آن گاه که وقتِ اضافه آوردند به دین خود رسیدگی می نمایند. در حالی که آبادی دنیا در توجه به مسائل دین است.