به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
آیین نامه ی مسابقه ی جدول
 
دوستای شیعه و باهوش امام زمان
ما برای شما در سایت و مجله مسابقات جدولی طراحی کردیم اگه موفق به حل آن ها شدید جدول حل شده و یا رمز جدول را با کمک والدین مهربونتون به آدرسما بفرستید تا بتوانید در مسابقه ی ما شرکت کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید.

 

جدول شماره 1 

اسم موضوع یا اسم عکس

جدولی با هشت سوال و طراحی خانه خدا

جداول مسابقه

اسم موضوع یا اسم عکس

آرشیو جدول هایی که در مجله الکترونیک 1841 هر چند شماره یک بار با توجه به مناسبت های مختلف آماده شده است.

 تهیه شده در سایت خطابه ی غدیر

جدول شماره 2

اسم موضوع یا اسم عکس

جدول کاروان اسرا با بیست و سه سوال

جدول شماره 3

اسم موضوع یا اسم عکس

جدول غدیر خم به مناسبت عید سعید غدیر خم با بیست و پنج سوال

جدول شماره 4

اسم موضوع یا اسم عکس

جدولی با دوازده سوال

جدول شماره 5

اسم موضوع یا اسم عکس

این جدول دارای ده سوال می باشد.

جدول شماره 6

اسم موضوع یا اسم عکس

 جدول رمضان با چهارده سوال و طرحی زیبا

 

جدول شماره 7

اسم موضوع يا اسم عکس

جدولی که با نه سوال برای شما دوستان غدیری آماده شده است.

جدول شماره 8

اسم موضوع يا اسم عکس

جدولی که به مناسبت ایام محرم و بیست و شش سوال طراحی شده است.

جدول شماره 9

اسم موضوع يا اسم عکس

این هم جدول با دوازده سوال برای شما عزیزان آماده شده است.

جدول شماره 10

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی...

بزرگ شدن تصویر
 

 
.