• ورود اساتید
  • ورود دانش‌پژوهان

 

به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ

پس بایسته است سخنان امروز مرا حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان خویش تا برپایی رستاخیز، ابلاغ نمایند.
 به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ
پس بایسته است سخنان امروز مرا حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان خویش تا برپایی رستاخیز، ابلاغ نمایند.