به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شيعيان و محبّان اهل بيت علیهم السلام

براى آنكه شيعه و محب اهل بيت عليهم السلام بداند در كدام مكتب او را پذيرفته اند و مناط و ضابطه ى ولايت و محبت را حفظ كند، و نيز منزلت و درجه ى او نزد پروردگار در دنيا و در قيامت و روز نتيجه گيرى روشن شود، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در اين زمينه پايه هايى را در خطبه ى غدير بيان فرموده اند:
الف:مقام و منزلت شيعيان و محبّان ائمه عليهم السلام نزد خداوند:
1.آنان مورد مدح خداوند بوده و حزب اللَّه اند و خداوند ايشان را يارى مى كند.
2.آنان مورد رحمت پروردگارند و آمرزيده مى شوند.
3.از آنجا كه محبت حاكى از ايمان واقعى است آنان صاحبان ايمان خالص و متقيان اند و ايمان در قلبشان نوشته شده است.از خداوند بالغيب مى ترسند و هدايت يافته اند و از گمراهى در امانند.
ب:مقام و درجه ى شيعيان و محبّان اهل بيت عليهم السلام در روز قيامت:
1.آنان به دست آورنده ى فوز و رستگارى بزرگ اند و مستحق اجر كبيرند.
2.در روز هولناك قيامت بر ايشان ترسى نيست و محزون نمى گردند.
3.بهشت جزاى نهايى ايشان است.با سلامتى و امن وارد آن مى شوند و بدون حساب در آن روزى داده مى شوند. ملائكه به پيشواز و مشايعت ايشان مى آيند و به آنان سلام مى كنند، و بشارت ابديت در بهشت را به ايشان مى دهند.
ج:جوانبى را كه شيعيان و محبّان اهل بيت عليهم السلام بايد در سايه ى ادعاى ولايت ضرورتاً مراعات كنند:
1.در عقيده ى خود شك و شبهه اى راه ندهند.
2.با دشمنان خدا و رسول و اهل بيت عليهم السلام رشته ى دوستى نداشته باشند اگر چه پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان و يا فاميلشان باشند.
3.بر ايمان پاكيزه ى خود، لباسِ ظلم و اعمال ناشايست نپوشانند.