به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


امام، جوابگوى نيازهاى علمى بشر

بزرگترين احتياجِ جامعه و حل كننده ى بسيارى از مشكلات، و آنچه كه هيچ جامعه اى نمى تواند از آن بى نياز باشد 'علم' است. خداى تعالى براى آينده ى مسلمين بالاترين فرض ممكن در كيفيت بر آوردنِ اين نياز را به مردم ارزانى داشته است.
تمامِ علوم را- از هر رشته اى و در هر موضوعى بلا استثناء، چه علومى كه نتيجه اش به دنياى مردم برمى گردد و چه علومى كه ثمره اش به دين و آخرت مربوط
مى شود- همه را به پيامبرش آموخته و به او سپرده است. بعد از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله، جميع آن علوم به على بن ابى طالب عليه السلام منتقل شده است.
بعد از اميرالمؤمنين عليه السلام به امام بعد از او منتقل شده، و اين درياى بى پايان علم به امامان عليهم السلام- يكى پس از ديگرى- منتقل شده، تا كنون كه نزد قائم آل محمد حضرت صاحب العصر و الزمان سلام اللَّه عليه و عجل اللَّه فرجه است.
در خطبه ى غدير، گذشته از علم حلال و حرام و تفسير قرآن كه خصوصاً ذكر شده، چندين مورد تصريح شده كه هر علمى نزد ايشان است، و در اين باره به دو نكته ى مهم اشاره شده است:
الف. كيفيت و ارزش علم ايشان:
1. علم آنان موهبت الهى است و از جانب خداوند به ايشان اعطا شده است و به درياى بى پايان علم الهى متصل است.
2. هيچكس ديگرى نمى تواند در چنين علمى راه داشته باشد، و پيامبر صلى اللَّه عليه و آله اين علم را فقط به ايشان سپرده است، و هر كس جز ايشان چنين ادعائى كند كذّاب است.
ب. نتيجه ى وسعت علم ايشان:
1. هر چه از ايشان بپرسيد به شما پاسخ مى دهند.
2. آنچه نمى دانيد به شما مى فهمانند و تبيين مى كنند. به اين معنى كه اگر نپرسيد هم ايشان ابتداءً به شما مى فهمانند، و نيز اگر در مواردى ابهام پيش آمد و يا اشتباه فهميديد براى شما روشن مى كنند.