به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نكاتى مهم درباره نماز و زكات

در خطبه ى غدير سه نكته ى اساسى درباره ى نماز و زكات فرموده اند:
1. تأكيد خاص دين اسلام بر اين دو عمل، كه اثرات خاص دنيوى و اُخروى و فردى و اجتماعى آن بر همگان معلوم است.
2. انجام اين دو وظيفه آنطور كه خداوند دستور فرموده "كما امركم اللَّه"، بطورى كه هرگونه بدعت و كم و زياد كردن عمدى ارزشِ آنها را ساقط مى كند. و اين بدان معنى است كه خداوند مى خواهد درجه ى اطاعت كامل مردم را با اين دو عمل بسنجد و بدين وسيله مردم ميزانِ 'الاسلام هو التسليم' را در خود محك بزنند.
3. اگر هرگونه سؤال يا مشكلى درباره ى اين دو عمل پيش آمد بايد از امامان عليهم السلام پرسيد تا مطابق خواست خداوند باشد.