به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آمارى از موضوعات و كلمات در خطبه ی غدير

با نگرشى در سرتاسر خطبه سه جهت مهم آمارى را مورد توجه قرار مى دهيم:
اول: آمارى از موضوعات مورد نظر حضرت و تعداد جملاتى كه درباره ى هر يك آمده، و شرح آن چنين است:
1. صفات خداوند تعالى: 110 جمله.
2. مقام پيامبر صلى اللَّه عليه و آله: 10 جمله.
3. ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام: 50 جمله.
4. ولايت ائمه عليهم السلام: 10 جمله.
5. فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام: 20 جمله.
6. حكومت حضرت مهدى عليه السلام: 20 جمله.
7. شيعيان اهل بيت و دشمنان ايشان: 25 جمله.
8. بيعت با معصومين عليهم السلام: 10 جمله.
9. قرآن و تفسيرِ آن: 12 جمله.
10. حلال و حرام، و واجبات و محرمات: 20 جمله.
دوم: آمارى از كلمات و اسماء به كار رفته در خطبه كه اهميت آنها را جلوه مى دهد:
1. نام اميرالمؤمنين عليه السلام چهل بار به عنوان 'على عليه السلام' تصريح شده است.
2. كلمه ى 'ائمه عليهم السلام' ده بار صريحاً آمده است.
3. نام امام زمان عليه السلام چهار بار به عنوان 'مهدى عليه السلام' ذكر شده است.
البته اكثر خطبه درباره ى ائمه عليهم السلام است كه به صورت ضمير يا اشاره يا عطف آمده است، و نيز درباره ى ائمه عليهم السلام مطالب بسيارى به صورت ضمير و عطف به مطالب قبل ذكر شده است. همچنين مطالب بسيارى درباره ى حضرت بقية اللَّه عليه السلام آمده است.
منظور از ذكر موارد فوق، تصريح هاى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به اين اسماء مبارك است كه اهميت فوق العاده ى آن را مى رساند.
سوم: آمارى از آيات قرآنى كه به عنوان شاهد و يا براى تفسير در خطبه آمده است. استشهاد به آيات قرآن در بسيارى از مواضع خطبه از نكات شاخص آن است. آياتى كه در خطبه ى غدير به عنوان شاهد يا تفسير آمده 50 مورد است كه اهميت اين سند بزرگ اسلام را جلوه گر مى كند.
تفسير 25 آيه ى قرآن به اهل بيت عليهم السلام و 15 آيه به دشمنان اهل بيت عليهم السلام در متن خطبه نيز از نكات بسيار مهم آن است.
بيش از 10 آيه از قرآن نيز در ايام واقعه ى غدير نازل شده كه آيات 'يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...' و 'الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً' و 'سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ' نمونه هاى بارز آن است.
اينها آمارى مختصر از مواضع مهم خطبه بود. با مطالعه ى دقيق تر خطبه مى توان آمارهاى جالب ترى تهيه كرد و به نكات دقيق ترى پى برد.