به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

رهنمودهايى درباره حج و عمره


پيامبر صلى اللَّه عليه و آله درباره ى حج و عمره چهار جنبه ى مهم را در خطبه ى غدير مورد تأكيد قرار دادند:
الف: حج و عمره از شعائر الهى است كه 'وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ'، و احياى آن احياى دين خداست.
ب: براى حاجيان از طرف خداوند نفع دنيوى و اُخروى در نظر گرفته شده است:
1. نفع دنيوى: هركس به حج رود خداوند او را مستغنى مى نمايد. خداوند حاجيان را كمك مى نمايد. آنچه حاجيان خرج كنند خداوند جاى آن را در اموالشان پر مى كند.
2. نفع اُخروى: گناهان ايشان آمرزيده مى شود و به آنان گفته مى شود اعمال را از سرگيريد و به آنان بشارت داده مى شود.
ج: ترك عمدى حج نزد خداوند بسيار مهم است و گذشته از عذاب اُخروى، ضرر دنيوى هم دارد و آن اينكه باعث كوتاهى عمر، قطع شدن نسل و نيز باعث فقر مى شود.
د: از كسى كه به حج مى رود سه مطلب مهم خواسته شده است:
1. حج رفتن او با كمال دين باشد كه ظاهراً مراد ولايت اهل بيت عليهم السلام است.
2. مفاهيم و مقاصد حج مورد تفقّه و فهم قرار گيرد و با درك صحيح از حج به اعمال آن بپردازد.
3. در حج توبه اى پابرجا نمايد كه هرگز پس از بازگشت از خانه ى الهى گناهان را از سر نگيرد.