به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نحوه رسیدن متن حديث غدير به نسل های بعد

همان طور كه داستان غدير و خطبه ى آن با يك سند واحد به دست ما نرسيده، متن آن نيز به صورت قطعه هاى قابل جمع نقل شده است و به علل مختلفى از قبيل شرائط تقيه و امثال آن، و نيز طولانى بودن خطبه و عدم امكان حفظ كامل آن براى همگان، اكثر راويان 'غدير' گوشه هايى از آن را نقل كرده اند، ولى جمله ى
'مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ' و چند جمله ى ديگرِ آن را همه ى راويان به اشاره يا صريحاً نقل كرده اند. با اين همه، متن خطبه به طور كامل به دست ما رسيده است، چنان كه در قسمت اول اين بخش بيان شد، واين از توجهات صاحب ولايت است كه اين سند بزرگ اسلام را براى ما حفظ كرده است.