به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نكات شاخص در خطبه ی غدير

ذيلاً نكاتى را كه در يك نگاه به صورت عمومىِ خطبه، در آن شاخص است اشاره مى نمائيم:
- شاهد گرفتن حضرت، خداوند را بر تبليغ خود در موارد مختلف خطبه.
- شاهد گرفتن حضرت، مردم را بر تبليغ خود در مواضع مختلف خطبه.
- استشهاد به آيات قرآن در بسيارى از مواضع خطبه.- تأكيد حضرت بر مسئله ى امامت دوازده امام عليهم السلام بعد از خود در چند مورد از خطبه.
- تأكيد حضرت بر عدم تغيير حلال و حرام و تبيينِ آن توسط امامان در چند مورد.
- تفسير بسيارى از آيات قرآن به اهل بيت عليهم السلام در مواضعى از خطبه.
- اشاره به منافقين و اقداماتِ گذشته و آينده ى آنان صريحاً و تلويحاً در چند مورد.
- اختصاص نيمى از اول خطبه به اصل مطلب يعنى اعلان رسمى ولايت ائمه عليهم السلام، و پس از فراغت از مطلب اساسى و موضوع اصلى، توضيحات در باره ى آن و نيز مطالب ديگرى از قبيل نماز و زكات و حج در نيمه ى دوم خطبه.