به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نكات شاخص در خطابه‌ی غدير


ذيلاً نكاتى را كه در يك نگاه به صورت عمومىِ خطبه، در آن شاخص است اشاره مى‌نمائيم:
- شاهد گرفتن حضرت، خداوند را بر تبليغ خود در موارد مختلف خطابه.
- شاهد گرفتن حضرت، مردم را بر تبليغ خود در مواضع مختلف خطابه.
- استشهاد به آيات قرآن در بسيارى از مواضع خطابه.- تأكيد حضرت بر مسئله‌ى امامت دوازده امام عليهم‌السلام بعد از خود در چند مورد از خطابه.
- تأكيد حضرت بر عدم تغيير حلال و حرام و تبيينِ آن توسط امامان در چند مورد.
- تفسير بسيارى از آيات قرآن به اهل‌بيت عليهم‌السلام در مواضعى از خطابه.
- اشاره به منافقين و اقداماتِ گذشته و آينده‌ى آنان صريحاً و تلويحاً در چند مورد.
- اختصاص نيمى از اول خطابه به اصل مطلب يعنى اعلان رسمى ولايت ائمه عليهم‌السلام، و پس از فراغت از مطلب اساسى و موضوع اصلى، توضيحات درباره‌ى آن و نيز مطالب ديگرى از قبيل نماز و زكات و حج در نيمه‌ى دوم خطابه‌ی غدیر.