به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


غدير در جمل و صفين و نهروان

اگر همان سقيفه ى روز اول بود هرگز روزى پيش نمى آمد كه اميرالمؤمنين عليه السلام را پس از 25 سال مردم به التماس براى خلافت فراخوانند. اين اثر كارهايى بود كه در روز سقيفه از طرف غديريان انجام شد. همين روزها بود كه به صف آرايى هاى جمل و صفين و نهروان انجاميد.
اگر چه در سقيفه نوبت به صف آرايى نرسيد و غديريان فوراً مغلوب شدند و حتى چهل نفر غديرى پيدا نشد، ولى در جنگهاى سه گانه ى اميرالمؤمنين عليه السلام صاحبانِ شمشيرهاى بسيارى- با درجات اعتقادى متفاوت- در ركاب حضرت بودند كه فقط پنج هزار نفر شرطة الخميس [ بحارالانوار: ج 42 ص 151. ] يعنى فدائيان غدير بودند كه معناى مولى و صاحب اختيارى اميرالمؤمنين و اطاعت مطلق از مقام ولايت مطلقه را در آنجا به نمايش گذاشتند.
يكى از آنان اصبغ بن نباته بود كه وقتى از او مى پرسند: منزلت اميرالمؤمنين عليه السلام نزد شما در چه حدى است؟ مى گويد: ما شمشيرها را بر دوش گرفته ايم و بر هر كس كه او اشاره كند فرود مى آوريم...! [ بحارالانوار: ج 42 ص 150 ح 16. ]